Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
13. 6. 06
Zdroj: COMPAS

Nový status, nový život? Socioekonomický dopad rozšíření EU na pracovní migranty ve Velké Británii

Výzkumný projekt Nový status, nový život? je financován institucemi ESRC a Joseph Rowntree Foundation. Výzkumný tým tvoří Bridget Anderson, Martin Ruhs and Sarah Spencer (všichni z University of Oxford) a Ben Rogaly (University of Sussex).

Vznik výzkumu Nový status, nový život? byl motivován vstupem deseti nových států do Evropské unie (EU) k 1.5.2004. Z desíti nováčků jich osm patří do tzv. skupiny A8 - Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Dále přistoupily Kypr a Malta. Ze zemí staré patnáctky otevřely bezprostředně po rozšíření svůj pracovní trh občanům ze států A8 pouze Švédsko, Irsko a Velká Británie.

Rozšíření EU umožnilo pracovníkům ze zemí A8 nechat se ve Velké Británii bez omezní zaměstnat (pokud pracují v rámci Programu registrovaných pracovníků - "Worker Registration Scheme"). Rozšíření také znamenalo pro občany A8, kteří již v Británii pracovali před 1. květnem 2004, náhlou "změnu statusu", když přes noc získali práva občanů států EU. Ta zahrnují právo žít a pracovat ve Velké Británii bez omezení, právo setrvat v Británii nastálo či právo být doprovázen rodinnými příslušníky. Pro ty občany zemí A8, kteří ve Velké Británii žili nelegálně, znamenal 1. květen 2004 de facto amnestii. Ti, kteří žili v Británii legálně, avšak s omezeními týkajícími se pracovního povolení, získali rozšířením možnost změny zaměstnavatele nebo pracovního sektoru.

Cílem projektu Nový status, nový život? je prozkoumání dopadů přiznání většiny ekonomických a sociálních práv občanů EU občanům ze zemí A8, kteří již pracovali ve Velké Británii před 1. květnem 2004 – ať už legálně či nelegálně. Výstupy projektu zahrnují několik studií (v angličtině), které budou k dispozici na webových stránkách COMPASu.

Studie v angličtině ke stažení:
Fair enough? Central and East European migrants in low-wage employment in the UK


Semi-compliance in the migrant labour market

Changing status, changing lives? Methods, participants and lessons learnt

13. 6. 06
Zdroj: COMPAS
...nahoru ▲