Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Ian Cook

Ian Cook ukončil bakalářský program filozofie a politické vědy na Univerzitě v Liverpoolu v roce 2005. Poté se zapojil do činnosti MKC Praha, zaměřoval se na kombinaci uměleckého a sociálně-vědního přístupu k migraci a urbánním studiím. Magisterský titul ze sociologie a sociální antropologie získal na Central European University v Budapešti. V současné době se v doktorském studiu na téže katedře věnuje časovým a prostorovým aspektům urbanizace v Mangalore v Indii. Příležitostně pracuje jako autor a editor různých publikací. Může být kontaktován na ianmickcook(AT)gmail.com.

Články tohoto autora:

Anglické články:

...nahoru ▲