Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czZemě › Slovensko

Migrace v zemích střední a východní Evropy

Země střední a východní Evropy - migrace

Slovensko

Počet imigrantů přicházejících na území Slovenska se po vstupu země do Evropské unie (2004) postupně zvyšoval, tato tendence byla ale zpomalena ekonomickou krizí.

Migranti přicházejí zejména z České republiky, Maďarska a Rumunska a to převážně z pracovních důvodů. Jejich celkový podíl na populaci je stále relativně malý (1,3% procent obyvatel v roce 2011), avšak od roku 2004 se zvýšil téměř třikrát. Podle oficiálních statistik (2011) přesáhl počet migrantů s povolením k pobytu 70 000.

V roce 2011 přijala Migrační politiku Slovenské republiky s výhledem do roku 2020 a Akční plán migrační politiky na roky 2012 – 2013, přesto je ale celkově oblasti migrace a zejména pak integrace cizinců věnováno poměrně malá pozornost. V roce 2009 byla přijata Koncepce integrace cizinců ve Slovenské republice, ke které jsou každoročně vydávány souhrnné zprávy o plnění opatření z ní vyplývajícím. V roce 2012 také navíc vstoupil v platnost Zákon o pobytu cizinců. Přehled vývoje v oblasti migrace na Slovensku v letech 2009-2012 je dostupný zde.

Stav platné legislativy v oblasti cizineckého práva na Slovensku

20. 4. 07
Cieľom článku je priblížiť čitateľovi právnu úpravu cudzineckého režimu v Slovenskej republike, so zameraním na podmienky vstupu cudzincov na územie SR, jednotlivé druhy pobytov a možnosti ich získania, ako aj na dôvody prípadného vyhostenia cudzinca. Pozornosť je sústredená predovšetkým na cudzincov, ktorí sú príslušníkmi tzv....
Slovensko články

Komentáře 2006

27. 3. 07
Jedenáct komentářů ze sedmi různých zemí se zaměřuje na důležité události a změny, které se na poli migrace odehrály v minulém roce. V roce 2006 jsme byli na poli migrace svědky zajímavého vývoje, a to jak v celém regionu, tak na úrovni jednotlivých států....
Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko, Slovensko, Polsko, Maďarsko články

V Čechách vám říkají "pane" - migrace slovenských Romů jako taktika k překonání sociálního vyloučení

25. 4. 06
Romové z východoslovenské vesnice čelí celé řadě forem sociálního vyloučení. Od pádu komunismu jsou Romové ještě izolovanější než v minulosti, a to v důsledku procesu, který nazývám teritorializací, tj. omezování mobility osob. Existuje řada způsobů překonávání a/nebo řešení vyloučení a sociálního postavení....
Slovensko články

Cizinecké komunity a městský prostor v České republice

9. 11. 05 Zdeněk Uherek
Cílem tohoto textu je představit současné české město jako prostor imigrace diferencovaných cizineckých komunit. Základní položenou otázkou je, jaké strategie imigranti používají k tomu, aby se adaptovali do jinokulturního prostředí a integrovali se do jeho struktur. Článek představuje výzkum ukrajinských, slovenských, gruzínských, čínských a vietnamských komunit....
Slovensko články

Studie o přijímání uprchlíků ve střední Evropě

9. 6. 05
Informační a kooperační fórum nevládních organizací ve střední Evropě (ICF), jehož členem je Organizace pro pomoc uprchlíkům, vydalo srovnávací zprávu o podmínkách přijímání žadatelů o azyl v zemích střední Evropy. Zpráva shrnuje výsledky návštěv azylových zařízení a zařízení policie pro zajištění cizinců za účelem vyhoštění v Německu, České republice, Maďarsku, Polsku, Rakousku a na Slovensku....
Rakousko, Německo, Slovensko, Polsko, Maďarsko články
« | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | »
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect