Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
8. 3. 10
Zdroj: migraceonline.cz

Přehled událostí v oblasti mezinárodní migrace ve střední a východní Evropě v roce 2009

Již čtvrtým rokem MigraceOnline.cz publikuje stručné přehledy událostí na poli migrace za poslední rok ve vybraných středoevropských a východoevropských státech. Příspěvky ze sedmi zemí stručně charakterizují dění v oblasti pracovní migrace a azylu v roce 2009. Společné všem příspěvkům je téma hospodářské krize, a to, do jaké míry se naplnily prognózy jejího dopadu na migraci, například v podobě masových návratů migrantů či poklesu remitencí proudících do země. Dále příspěvky upozorňují na důležité legislativní změny (například co se týče uzavírání readmisních dohod, přístupu dětí migrantů ke vzdělání ad.) a změny ve struktuře institucí státní správy. Přestože jednotlivé příspěvky neposkytují vyčerpávající přehled všech událostí, jako celek i zvlášť nabízejí čtenáři čerstvé informace o realitě migrace v zemích střední a východní Evropy.

Komentáře k jednotlivým zemím naleznete ve Zvláštní sekci nebo kliknutím na jméno země zde:

Bulharsko
Česká republika
Maďarsko
Polsko
Rumunsko
Slovensko
Ukrajina

8. 3. 10
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲