Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Boris Divinský

Autor je nezávislý expert na problematiku zahraničnej migrácie, konzultant IOM-Medzinárodnej organizácie pre migráciu v SR, člen medzirezortnej komisie MEKOMIC pri MPSVR SR, člen podvýboru pre integráciu v rámci RVMIC MV SR, externý poradca Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Kontakt: altiplano@centrum.sk, http://myprofile.cos.com/divinsky

Články tohoto autora:

...nahoru ▲