Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czZemě › Slovensko

Migrace v zemích střední a východní Evropy

Země střední a východní Evropy - migrace

Slovensko

Počet imigrantů přicházejících na území Slovenska se po vstupu země do Evropské unie (2004) postupně zvyšoval, tato tendence byla ale zpomalena ekonomickou krizí.

Migranti přicházejí zejména z České republiky, Maďarska a Rumunska a to převážně z pracovních důvodů. Jejich celkový podíl na populaci je stále relativně malý (1,3% procent obyvatel v roce 2011), avšak od roku 2004 se zvýšil téměř třikrát. Podle oficiálních statistik (2011) přesáhl počet migrantů s povolením k pobytu 70 000.

V roce 2011 přijala Migrační politiku Slovenské republiky s výhledem do roku 2020 a Akční plán migrační politiky na roky 2012 – 2013, přesto je ale celkově oblasti migrace a zejména pak integrace cizinců věnováno poměrně malá pozornost. V roce 2009 byla přijata Koncepce integrace cizinců ve Slovenské republice, ke které jsou každoročně vydávány souhrnné zprávy o plnění opatření z ní vyplývajícím. V roce 2012 také navíc vstoupil v platnost Zákon o pobytu cizinců. Přehled vývoje v oblasti migrace na Slovensku v letech 2009-2012 je dostupný zde.

V Čechách vám říkají "pane" - migrace slovenských Romů jako taktika k překonání sociálního vyloučení

25. 4. 06
Romové z východoslovenské vesnice čelí celé řadě forem sociálního vyloučení. Od pádu komunismu jsou Romové ještě izolovanější než v minulosti, a to v důsledku procesu, který nazývám teritorializací, tj. omezování mobility osob. Existuje řada způsobů překonávání a/nebo řešení vyloučení a sociálního postavení....
Slovensko články

Cizinecké komunity a městský prostor v České republice

9. 11. 05 Zdeněk Uherek
Cílem tohoto textu je představit současné české město jako prostor imigrace diferencovaných cizineckých komunit. Základní položenou otázkou je, jaké strategie imigranti používají k tomu, aby se adaptovali do jinokulturního prostředí a integrovali se do jeho struktur. Článek představuje výzkum ukrajinských, slovenských, gruzínských, čínských a vietnamských komunit....
Slovensko články

Studie o přijímání uprchlíků ve střední Evropě

9. 6. 05
Informační a kooperační fórum nevládních organizací ve střední Evropě (ICF), jehož členem je Organizace pro pomoc uprchlíkům, vydalo srovnávací zprávu o podmínkách přijímání žadatelů o azyl v zemích střední Evropy. Zpráva shrnuje výsledky návštěv azylových zařízení a zařízení policie pro zajištění cizinců za účelem vyhoštění v Německu, České republice, Maďarsku, Polsku, Rakousku a na Slovensku....
Rakousko, Německo, Slovensko, Polsko, Maďarsko články

Strategie integrace/“vzdalování se“ v kontextu česko-slovenských vztahů na příkladu slovenských studentů v Praze

19. 10. 04 Marek Čaněk
Je Česká republika pro mladou slovenskou generaci známou, cizí a/nebo normalní zemí? Mají někteří Slováci strach mluvit česky, protože by ztratili svoji „slovenskost“? Je na Slováky vyvíjen tlak, aby se naučili a používali češtinu a/nebo to je spíše jejich rozhodnutí? Na podobné otázky se pokouší odpovědět článek Marka Čaňka....
Slovensko články

KOMPARATIVNÍ STUDIE PROGRAMU MIGRACE - Občanství

6. 5. 03
Úvodem sedmé kapitoly komparativní studie je vymezení pojmu státního občanství. Předmětem komparace jsou podmínky naturalizace cizinců, usnadněné nabývání občanství přistěhovalci druhé a třetí generace a dvojí občanství. České právní úpravy a praxe jsou srovnávány s odpovídajícím právem Německa, Rakouska, Maďarska, Polska a Slovenska....
Rakousko, Německo, Slovensko, Polsko, Maďarsko články
« | 1 | .. | 9 | 10
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect