Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czTémata › Víza a hranice
Témata

Víza a hranice

Otevření vnitřních hranic Evropské unie je spojeno se zvýšenou kontrolou na jejích vnějších hranicích. Pro občany třetích zemí bývá získání víza do zemí Evropské unie finančně i časově nákladný proces. Zatímco dlouhodobá víza zůstávají v kompetenci jednotlivých členských států, systém vydávání krátkodobých víz je v rámci Schengenského prostoru podřízen společným pravidlům.

Cílem sekce Migrace a víza je nabídnout kritický pohled na současný vízový systém evropských států s důrazem na Českou republiku a vytvořit prostor pro reflexi jeho pozitivních i problematických aspektů, stejně jako celkového směřování evropské i národní vízové politiky.

Téma koordinuje Lucie Trlifajová (visawatch(AT)mkc.cz).

Sekce vznikla v rámci projektu "Visawatch", který je podpořen organizací CEE Trust - Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe.Příspěvky k tématu:

Polská továrna na víza ve Lvově - nevýdělečná, zatím!

Polská továrna na víza ve Lvově - nevýdělečná, zatím!

25. 9. 07 Myroslava Keryk
Několik měsíců před vstupem Polska do schengenského prostoru vyřizuje Generální konzulát Polska ve Lvově okolo 1500 žádostí o vízum denně. Zájem o polská víza je však vyšší. Fronta před konzulátem je tak jen částečným indikátorem reálného zájmu....
Víza a hranicečlánky

Nejvíce zákazů vstupu pro občany třetích zemí dnes už do Schengenského informačního systému nezadává Německo, ale Itálie. Rozhovor s Heinerem Buschem

16. 9. 07 Marek Čaněk
Heiner Busch odpovídal na otázky o zapisování cizinců do databáze Schengenského informačního systému (SIS), rozdílné praxi jednotlivých států a některých změnách, které přinese Schengenský informační systém druhé generace. Tento expert na Schengenský informační systém pracoval do poloviny září pro německou organizaci Bürgerrechte & Polizei/CILIP....
Migrace a EU, Víza a hranicerozhovory

Turistický průmysl a víza. Rozhovor s ředitelkou lvovské cestovní kanceláře

16. 9. 07 Marek Čaněk
Iryna Mala, ředitelka lvovské pobočky cestovní kanceláře Trident, vysvětluje, co pro podnikání v oblasti turismu přináší nutnost obstarávat víza pro klienty. Cestovní kancelář si musí získat a udržet důvěru u konzulátů, prověřovat klienty i počítat s finančními ztrátami....
Víza a hranicerozhovory

Předpisy nikoho nezajímají. Zkušenosti žadatelky o polské vízum na konzulátu ve Lvově

16. 9. 07
Autorka popisuje své zkušenosti se získáváním polských víz pro Ukrajince. Pro získání víza se nemůže spolehnout na zákony a předpisy, které tento proces upravují, protože nejsou dodržovány. Největší bariéru proto nevidí v legislativní úpravě získání víz, ale v přístupu úředníků a policistů, kteří hlídají vstup na Generální konzulát ve Lvově.
Víza a hranicečlánky

Rozhovor se Šárkou Machotkovou o změnách evidence tzv. nežádoucích osob po vstupu České republiky do schengenského prostoru

16. 9. 07 Marek Čaněk
Šárka Machotková z oddělení koordinace schengenské spolupráce odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra odpovídala na otázky týkající se změn spojených se vstupem ČR do Schengenského prostoru. Hlavními tématy rozhovoru je používání databáze SIS, evidence tzv. nežádoucích osob a problematika víz.

Víza a hranicerozhovory

Mluvčí Evropské komise: Dohoda s Ukrajinou stanoví poplatek za vízum na 35 euro. Zkoumáme, jestli je další poplatek vyplývající z využití outsourcingu při zpracování víza legální.

16. 9. 07
V současnosti si některé ambasády států Evropské unie na Ukrajině najímají pro prvotní zpracování žádostí o vízum externí firmu VFS Global. O využití těchto služeb uvažuje i Česká republika. Za tuto službu se platí další poplatek, který není součástí běžné ceny víza....
Víza a hranicerozhovory

Vízum strpění – Pro koho a proč?

15. 12. 05
Autoři tohoto článku si jako téma zvolili rozbor fenoménu víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území, což je pojem, s kterým operuje zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, resp. víza za účelem strpění pobytu, což je termín, který najdeme v zákoně č. 325/1999 Sb. o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb....
Víza a hranicečlánky

Nikdo nechce skončit jako poslední - schvalování rusko-ukrajinské readmisní smlouvy může skončit neúspěchem

15. 11. 05 Oleksa Livinský
Liberalizace vízového režimu pro část Ukrajinců ze strany Evropské unie má svoji cenu: EU vyžaduje podepsání readmisní dohody mezi EU a Ukrajinou. Bez podepsání rusko-ukrajinské dohody o předávání migrantů, kteří přešli nelegálně vzájemnou hranici, se však Ukrajina obává, že se stane "odkladištěm" migrantů, kteří nejsou v EU vítáni....
Víza a hranicečlánky

Spolupráce visegrádských zemí ve vízových a konzulárních otázkách - problémy a perspektivy

10. 11. 05
Tato studie se zabývá možnostmi spolupráce stejně jako potenciálním střetem zájmů visegrádských zemí ohledně vízové politiky vůči dvěma východním sousedům EU - Ukrajině a Moldávii. Je založena především na strukturovaných rozhovorech se zástupci státní správy zemí V4....
Víza a hranicepublikace a výzkumy

ČR-Ukrajina: vízová nevolnost ustupuje?

24. 5. 05 Richard Bígl, Marek Čaněk
Příspěvek absolventa ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK Richarda Bígla a Marka Čaňka z Multikulturního centra Praha je odezvou na dočasné zrušení vízové povinnosti pro české občany cestující na Ukrajinu a poplatků za vydávání tuzemských víz turistům ukrajinským....
Víza a hranicečlánky
« | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | »


Žánr:
- všechny žánryzměnit
Téma:
Víza a hranicezměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect