Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
16. 9. 07
Zdroj: migraceonline.cz

Mluvčí Evropské komise: Dohoda s Ukrajinou stanoví poplatek za vízum na 35 euro. Zkoumáme, jestli je další poplatek vyplývající z využití outsourcingu při zpracování víza legální.

V současnosti si některé ambasády států Evropské unie na Ukrajině najímají pro prvotní zpracování žádostí o vízum externí firmu VFS Global. O využití těchto služeb uvažuje i Česká republika. Za tuto službu se platí další poplatek, který není součástí běžné ceny víza. Ferran Tarradellas Espuny, mluvčí Evropské komise, odpovídal na otázku, zda-li je toto placení v rozporu s dohodou o usnadnění vízového režimu, kterou Ukrajina z Evropskou unií uzavřela v červnu 2007. V dohodě je totiž snížená cena za schengenské vízum stanovena na 35 euro.
Ferran Tarradellas Espuny: Manipulační poplatek za vízum by měl podle schengenských pravidel odpovídat administrativním nákladům při zpracování žádosti o vízum. Podle Rozhodnutí 2006/440/EC z 1. června 2006 je manipulační poplatek za zpracování víza stanoven na 60 euro. Stejné rozhodnutí uvádí, že dohody o usnadnění vízového režimu mezi Evropskými společenstvími a určitými třetími zeměmi, může poplatek za zpracování žádostí o vízum stanovit na 35 euro. Protože Dohoda o usnadnění vydávání víz byla v případě Ukrajiny uzavřena, měl by být manipulační poplatek 35 euro.

Schengenská pravidla, které se týkají procedur a podmínek pro vydávání víz, stanovují, že každý členský stát je zodpovědný za vedení vlastních konzulárních služeb. Některé členské státy se v pokusu o lepší zorganizování konzulárních služeb rozhodly zapojit soukromé firmy, které se podílejí na zpracování žádostí o vízum. Tyto společnosti si účtují poplatky navíc. V současnosti nemá Společenství žádná ustanovení, která by řešila otázku outsourcingu a zaplacení poplatku poskytovatelům těchto služeb.

Komise se domnívá, že s otázkou outsourcingu je třeba se vypořádat jednotně. Z tohoto důvodu Komise do svého návrhu nařízení na změnu Společné konzulární instrukce zahrnula i určitá ustanovení, která se týkají tohoto tématu. Pozice Komise je zde následující: při používání služeb outsourcingu by celková suma za vízum požadovaná od žadatele neměla být vyšší než ta, kterou stanoví příloha č. 12 Společné konzulární instrukce nebo dohoda o usnadnění vydávání víz, kterou Společenství uzavřelo s třetími zeměmi. Žadatel by tedy neměl platit nic navíc. Tento návrh právě zkoumá Evropský parlament a Rada.

Komise se domnívá, že tento princip objevující se ve výše zmíněném návrhu vychází už i ze současného acquis a definice poplatku za vyřízení víza. Členské státy však mohou napadnout tuto interpretaci. V současné době se zákonnost zvláštních poplatků, které soukromé společnosti vyžadují, prověřuje ve světle současného acquis.
16. 9. 07
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲