Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Na práci v ČR

Cílem projektu je posílení role českých měst při podpoře integrace cizinců na trhu práce v České republice.

Specifickými cíli pak jsou:

 • Sdílení zkušeností západoevropských měst s českými městy v politice lokální integrace cizinců
 • Vzájemné učení mezi českými a západoevropskými městy (Berlín, Brusel, Drážďany), sdílení dobré praxe
 • Posílení networkingu mezi Prahou a západoevropskými městy
 • Zefektivnění komunikace a spolupráce mezi ekonomicky aktivními cizinci a samosprávou v daném městě
 • Zlepšení orientace cizinců na trhu práce v ČR
 • Zvýšení kvalifikace zaměstnanců místní samosprávy českých měst a státní správy v oblasti integrace cizinců na trh práce
 • Prevence negativních společenských jevů spojených s nezaměstnaností a nedostatečnou integrací cizinců

Aktivity projektu:

 • Výzkum mezi zaměstnanci - cizinci a jejich zaměstnavateli v ČR o současné praxi zaměstnávání cizinců
 • Simulace pro zaměstnance úřadů městských částí hl. m. Prahy, Magistrátu hl. m. Prahy a krajských úřadů ve spolupráci s německým partnerem
 • Integrační workshopy pro zaměstnance úřadů městských částí hl. m. Prahy, Magistrátu hl. m. Prahy a krajských úřadů ve spolupráci s německým partnerem
 • Integrační workshopy pro úředníky místní samosprávy a státní správy pocházející z mimopražských regionů
 • Studijní návštěvy českých úředníků v Berlíně, Bruselu a Drážďanech zaměřené na seznámení se s úspěšnými projekty integrace cizinců na pracovním trhu v těchto městech
 • Vytvoření help desku určeného zaměstnancům místní samosprávy a státní správy zaměřeného na integraci cizinců
 • Vytvoření šablony integračního manuálu pro česká města

Partneři:


Doba trvání:
1.5.2012 – 31.4.2015

Koordinátor:
Jan Dítko
Telefon: +420 296 325 346
E-mail: jan.ditko@mkc.cz

Realizační tým:

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

Výstupy projektu:

« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | »
...nahoru ▲