Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czZemě › Maďarsko

Migrace v zemích střední a východní Evropy

Země střední a východní Evropy - migrace

Maďarsko

I přes zhoršující se ekonomickou situaci v zemi a relativně přísné politice zaměstnávání cizinců celkový počet migrantů v Maďarsku dlouhodobě stoupá.

V posledním desetiletí se zdvojnásobil podíl migrantů na celkové populaci na 2.1% obyvatelstva. Podle Eurostatu (2011) počet migrantů přesáhl 200 000, přičemž se předpokládá, že až 40% tvoří etničtí Maďaři ze sousedních zemí. V posledních letech roste počet Maďarů vyjíždějících do zahraničí za prací.

Maďarsko stále nemá koncepční dokumenty definující politiky v oblasti migrace a integrace. Novelizovaný cizinecký zákon, jenž zavedl zvýhodněný proces naturalizace pro cizince maďarského původu, způsobil v roce 2011 prudký nárůst počtu udělených občanství pro tuto skupinu migrantů. Přehled vývoje v oblasti migrace v Maďarsku v letech 2009-2012 je dostupný zde.

Měnící se tvář Budapešti

25. 6. 04
Kateřina Horníčková, doktorandka na Středoevropské univerzitě, popisuje v následujících dvou článcích činnost maďarské nevládní organizace Menedek a život čínské komunity v Budapešti. Organizace Menedek se zabývá pomocí imigrantům s legálním statutem a jejich integrací do maďarské společnosti. I přes tuto pomoc musí imigranti překonávat mnoho dalších překážek zejména při hledání práce a bydlení....
Maďarskočlánky

Maďarská emigrace

11. 3. 04 Kateřina Danielová
Krátký článek K. Danielové sumarizuje emigraci z Maďarska v novodobé historii. V úvodu textu cituje údaje Světové federace Maďarů podle níž dnes ve světě žije přibližně 15,5 miliónů Maďarů. Tento odhad vychází z poměrně široké definice Maďarů (za Maďara může být považován občan Maďarska, člověk mluvící maďarštinou jako mateřským jazykem či člověk pocházející z Maďarska)....
Maďarskočlánky

Rasismus a xenofobie v Maďarsku

1. 3. 04 Kateřina Danielová
Článek seznamuje čtenáře se současným postojem maďarské veřejnosti k imigrantům a k etnickým menšinám žijícím v Maďarsku. Podobně jako Česká republika, také Maďarsko patří do bloku postkomunistických zemí, jejichž hranice byly po dlouhá desetiletí uzavřeny. Od devadesátých let 20. století zde probíhá politická, ekonomická i sociální transformace završená vstupem do Evropské unie....
Maďarskočlánky

KOMPARATIVNÍ STUDIE PROGRAMU MIGRACE - Občanství

6. 5. 03
Úvodem sedmé kapitoly komparativní studie je vymezení pojmu státního občanství. Předmětem komparace jsou podmínky naturalizace cizinců, usnadněné nabývání občanství přistěhovalci druhé a třetí generace a dvojí občanství. České právní úpravy a praxe jsou srovnávány s odpovídajícím právem Německa, Rakouska, Maďarska, Polska a Slovenska....
Rakousko, Německo, Slovensko, Polsko, Maďarskočlánky

KOMPARATIVNÍ STUDIE PROGRAMU MIGRACE - Zdravotní péče a pojištění

6. 5. 03
Třetí kapitola komparativní studie srovnává problematiky zdravotní péče v ČR s obdobnými problematikami v Maďarsku, Velké Británii, Nizozemí a v Německu....
Německo, Maďarskočlánky
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect