Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
11. 3. 04
Zdroj: migraceonline.cz
Země: Maďarsko

Maďarská emigrace

Krátký článek K. Danielové sumarizuje emigraci z Maďarska v novodobé historii. V úvodu textu cituje údaje Světové federace Maďarů podle níž dnes ve světě žije přibližně 15,5 miliónů Maďarů. Tento odhad vychází z poměrně široké definice Maďarů (za Maďara může být považován občan Maďarska, člověk mluvící maďarštinou jako mateřským jazykem či člověk pocházející z Maďarska). Přes 10,2 miliónů Maďarů je soustředěno na území Maďarska, přes 3 milióny Maďarů žije v jiných státech Střední a Východní Evropy, přibližně 2 milióny v Americe a půl miliónu v Západní Evropě, Asii a Africe. Autorka upozorňuje na zajímavou skutečnost, že velké maďarské menšiny jsou koncentrovány především na území států sousedících s Maďarskem, které až do konce první světové války patřily k Rakousku – Uhersku. V závěru se věnuje otázce, proč je migrace z Maďarska v porovnání s migrací z jiných východoevropských států poměrně nízká.

Kateřina Danielová
11. 3. 04
Zdroj: migraceonline.cz
Země: Maďarsko
...nahoru ▲