Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
20. 5. 15
Zdroj: migraceonline.cz

Mediální workshop Multikulturního centra Praha pomůže odbourávat stereotypy o Romech

Tisková zpráva MKC Praha, 20.5.2015

Nevládní organizace Multikulturní centrum Praha zahajuje sérii aktivit zaměřených na odbourávání protiromských stereotypů. Ty jsou do značné míry posilovány negativním zobrazováním Romů v místních médiích. Vzdělávací aktivity realizujeme v rámci projektu Společně proti rasismu ve vybraných severočeských městech, v nichž došlo k minulosti k eskalaci mezietnického napětí.

Pilotáž interkulturního workshopu pro studenty SOŠ a SOU v Děčíně

tz_spolecne.png

 „Každé dítě přece ví, že muslimové vraždí děti a cikáni jen zneužívají dávky!“ I s takovými reakcemi se setkali lektoři na jedné z děčínských středních škol během pilotování interkulturního workshopu. Studentům se interaktivní formou přiblížilo, jakým způsobem naše selektivní vnímání na jedné straně a zkreslené a senzacechtivé zpravodajství na straně druhé utváří postoje. Téměř čtyřicet studentů, kteří se workshopu zúčastnili, se také seznámilo s výsledky mediální analýzy. Analýzu zpracovali výzkumníci Multikulturního centra Praha s cílem odhalit, v jakých kontextech severočeská lokální média píší o Romech.


Kontakt pro média:
Jan Dítko
Projektový koordinátor
Multikulturní centrum Praha
Tel. 728 657 089

E-mail: jan.ditko@mkc.cz


loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala1-rgb.png    msmt_logo.png

Dokument vznikl v rámci projektu "Společně proti rasismu" a „Stereo abeceda – interkulturní výchovou k toleranci“ , který realizuje Multikulturní centrum Praha.
Projekt "Společně proti rasismu"  je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
Projekt „Stereo abeceda – interkulturní výchovou k toleranci“  byl podpořen z dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy. 
20. 5. 15
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲