Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

(Ne)přítomní uprchlíci: Mediální obraz dění v Králích a na Moldavě

(Ne)přítomní uprchlíci: Mediální obraz dění v Králích a na Moldavě

Předkládaný výzkum představuje dvě regionální „uprchlické“ kauzy, které se mezi lety 2015–2016 odehrály v České republice a získaly si celostátní pozornost médií. 

Prvním případem byl záměr Ministerstva vnitra ČR zřídit v bývalém Výchovném ústavu a dětském domově Králíky pobytové středisko pro žadatele o azyl, kteří zde měli pobývat do té doby, než bude jejich žádost vyřízena. Druhým případem bylo umístění uprchlíků na německou stranu bývalého hraničního přechodu Moldava, což na české straně hranice vyvolalo strach a nevoli.

Autorka: Mgr. Terezie Lokšová


Celý výzkum si stáhněte zde


loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala1-rgb.png   

Dokument vznikl v rámci projektu "Společně proti rasismu" a „Stereo abeceda – interkulturní výchovou k toleranci“ , který realizuje Multikulturní centrum Praha.
Projekt "Společně proti rasismu"  je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
12. 8. 16
...nahoru ▲