Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Zobrazování Romů v severočeských mediích

Zobrazování Romů v severočeských mediích

Způsob, jakým média či politici mluví a píší o Romech, a témata, s nimiž Romy spojují, vytváří specifický obraz Romů, který my, čtenáři, považujeme za věrný popis skutečnosti. Když to psali v novinách, bude to snad pravda. Nebo ne?
#romskelisty

V Analýze způsobu zobrazování Romů v lokálních severočeských médiích jsme nastolili zrcadlo lokálním médiím a politikům, kteří v roli opinion makerů – názorových tvůrců – výrazně ovlivňují veřejné mínění. Za dlouhodobě negativní postoj většinové české veřejnosti k Romům nesou svůj díl viny i politici a média.

  • O čem média píší, když zmiňují slovo Rom?
  • Kolik článků píše o Romech neutrálně, tedy bez přehnaných sympatií či antipatií?
  • Kolik prostoru dostanou v médiích politici a kolik samotní Romové?
  • Jakým způsobem my, čtenáři, pak Romům veřejně nadáváme v internetových diskusích?

Hlavní poznatky Analýzy přehledně ukazuje tato infografika.

 romske_listy_infografika_5.jpg  romske_listy_infografika_3.jpg  romske_listy_infografika_2.jpg  romske_listy_infografika_4.jpg  romske_listy_infografika_1.jpg

Zaujalo vás to? Text Analýzy najdete zde /pdf/.

Infografiku ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.

Podívejte se na video ke kampani.


loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala1-rgb.png    msmt_logo.png

Dokument vznikl v rámci projektu "Společně proti rasismu" a „Stereo abeceda – interkulturní výchovou k toleranci“ , který realizuje Multikulturní centrum Praha.
Projekt "Společně proti rasismu"  je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
Projekt „Stereo abeceda – interkulturní výchovou k toleranci“  byl podpořen z dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy. 
25. 7. 16
...nahoru ▲