Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
1. 11. 21
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU

Zpravodaj Evropského integračního portálu

Zpravodaj Evropského integračního portálu

29. 10. 2021, vydání 152

NOVINKY Z EU

V listopadu spouštíme EWSI v novém kabátě a s vylepšenými funkcemi. Těšte se!

***

VÝBĚR Z AKTUÁLNÍHO VYDÁNÍ

NOVINKY

https://aa.ecn.cz/img_upload/224c0704b7b7746e8a07df9a8b20c098/image-20211001134808-4.png

Česká republika: Společné setkání českých rodin s rodinami cizinců u nedělního oběda se blíží​

Letošní ročník akce Rodina odvedle se blíží. Přečtěte si něco málo o její minulosti a úspěších. Třeba se také rozhodnete pozvat v poslední listopadovou neděli na oběd své sousedy. Více zde.

https://ec.europa.eu/migrant-integration/UDRW/images/2501B6C7-96AF-B9ED-144010ED60C8B37E_120x0.png 

Ve Španělsku běží mediální kampaň proti rasismu a xenofobii

Vzestup krajně pravicových stran vedl ve Španělsku, podobně jako po celé Evropě, k nárůstu nenávistných projevů. Výsledkem je nárůst xenofobně motivované agrese a nenávistných projevů ve veřejném prostoru.

Zásadní součástí rozpoznávání a potírání nenávistných projevů je zapojení médií a novinářů. Klíčové jsou způsoby, jak novináři prezentují a nakládají s informacemi, které se týkají migrantů nebo etnických menšin.

Nadace Cepaim zahájila kampaň #CompromisoDesactiva, ke které se mohou novináři a média připojit a projevit tak své odhodlání být klíčovými činiteli v boji proti nenávistným projevům, rasismu a xenofobii ve Španělsku.

Signatáři tohoto závazku se zavazují:

  • nereprodukovat stereotypní informace, výrazy nebo obrázky o migrantech a uprchlících;

  • konzultovat všechny zdroje uváděných informací a zveřejňovat pouze údaje z důvěryhodných zdrojů;

  • poskytnout migrantům a uprchlíkům mediální prostor;

  • nepoužívat tendenční titulky, které působí alarmisticky nebo obsahují neobjektivní či neúplné informace;

  • nereprodukovat irelevantní informace, které se nevztahují k dané zpravodajské události a které mohou pojit migranty a uprchlíky s negativními nebo stereotypními obrazy;

  • předcházet nenávistným projevům a vyhýbat se jim v obsahu.

Více zde.

https://ec.europa.eu/migrant-integration/UDRW/images/F7B205E9-B4B7-F963-066EA91D8B90303D_120x0.png 

Německo: Volby do nového Spolkového sněmu: Zvýšil se počet poslanců s migračním pozadím

Ve volbách do Spolkového sněmu 26. září 2021 se již potřetí v řadě zvýšil podíl poslanců s migračním původem. Zatímco v roce 2017 mělo migrační původ 58 poslanců (8,2 %), nyní je to již 83 z celkového počtu 735 poslanců (11,3 %). Podíl lidí s migračním původem v celé populaci Německa je v současnosti 26 % a zůstává v německé politice navzdory pozitivnímu trendu významně podreprezentován.

Mezi parlamentními stranami existují velké rozdíly: Největší podíl takových poslanců má strana Die Linke (28,2 %). Následují SPD se 17 procenty (2017: 9,8 %), Zelení s 13,6 procenty (2017: 14,9 %), AfD se 7,2 procenty (2017: 8,7 %), FDP s 5,4 procenty (2017: 6,3 %) a v závěsu je parlamentní frakce CDU/CSU s 4,6 procenty (2017: 2,9 %). Celkem 37 % zastupitelů s migračním původem (31 poslanců) má vazbu na země Evropské unie. Více zde.

 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/UDRW/images/197A6231-CB0C-DF87-7C0F7B9B64FAA54C_120x0.png 

Finsko: Vláda schválila plán na zvýšení imigrace za vzděláním a prací

Vzhledem k poklesu některých demografických ukazatelů potřebuje Finsko zvýšit pracovní a studentskou migraci. Nový plán - schválený finskou vládou na začátku září - se zaměřuje na podporu imigrace vysoce kvalifikované pracovní síly, podnikatelů, výzkumných pracovníků a studentů.

Vláda plánuje minimálně zdvojnásobit současnou úroveň pracovní migrace do Finska, přičemž do roku 2030 by mělo přibýt minimálně 50 000 nových přistěhovalců. Více zde.

https://aa.ecn.cz/img_upload/224c0704b7b7746e8a07df9a8b20c098/image-20211001134808-12.png

Dánsko: Děti z menšinového prostředí mají ve škole horší prospěch

Při porovnání známek ze zkoušek na střední škole (9. třída) u dětí, které doma mluví pouze dánsky, a u dětí, které doma mluví jinými jazyky, je ve výsledcích patrný znepokojivý rozdíl: průměrná známka udělená dvojjazyčným dětem je 6 a u jednojazyčných dětí 8 (na národní 12bodové stupnici). Rozdíl mezi oběma skupinami se navzdory masivním investicím dále zvětšuje. V současné době činí 2, zatímco v roce 2015 to bylo 1,9. Podle nejnovějších zpráv PISA (Programme for International Student Assessment) lze tento trend nalézt po celém světě a není specifický pro Dánsko.

Pro výuku dánského jazyka mají děti z etnických dánských rodin jednoznačně podpůrnější a podnětnější prostředí. Podle expertů však rozdíly ve známkách nejsou ani tak otázkou jazykovou nebo kulturní, ale spíše sociální a ekonomickou. Nerovnost v životních podmínkách se jednoduše odráží ve známkách – problémy s chudobou, nedostatečným vzděláním a špatným zdravotním stavem jsou mezi etnickými menšinami v Dánsku mnohem rozšířenější. Podrobněji zde.

***

DOKUMENTY

 

https://aa.ecn.cz/img_upload/224c0704b7b7746e8a07df9a8b20c098/image-20211001134808-4.png

Hrou k jazykovým dovednostem dětí předškolního věku (publikace pro MŠ)

autorky: Klára Hannová a Petra Slavíková

Publikace, kterou před nedávnem vydal Národní pedagogický institut ČR, je stručným praktickým průvodcem pedagoga; věnuje se vymezení hlavního pojmu „dítě s odlišným mateřským jazykem“, nutné přípravě pedagoga před nástupem takového dítěte do třídy, přípravě třídy a pomůcek, adaptačnímu a integračnímu procesu dítěte, jeho pedagogické diagnostice a dalšímu systematickému jazykovému rozvoji nebo specifikům komunikace s rodinou dítěte. Část publikace tvoří soubor osvědčených her směřujících k budování jazykových dovedností. Herní princip je zvolen účelně z důvodu nastavení uvolněné atmosféry, ve které dítě s OMJ projevuje chuť a radost z poznávání nového jazyka. Umožňuje mu zažít úspěch a probouzí motivaci k dalšímu učení. Zároveň dítě vede k sociální interakci a komunikaci s dalšími vrstevníky, protože si společně většinou hrají v menších skupinkách. Více zde.

https://ec.europa.eu/migrant-integration/UDRW/images/F4F223B6-B51C-61B1-874DFBA8219CB145_120x0.png

Volební právo pro všechny! Proč rakouská demokracie potřebuje moderní volební právo

Omezení volebního práva lidí, kteří v Rakousku dlouhodobě žijí, ale nemají rakouské občanství, představuje pro společnost a demokracii velkou výzvu. Další demokratický rozvoj země musí být založen na spolurozhodování jejích obyvatel bez ohledu na jejich původ. Mnohé země si to již uvědomily a vydaly se jinou cestou – v Rakousku jsou cizincům politická práva nadále upírána.

Tato přehledně zpracovaná a srozumitelná brožura byla vydána na podzim roku 2021 a shrnuje nejdůležitější informace o občanství a volebním právu v Rakousku. Vysvětluje, kdo smí v Rakousku volit, jak se stát občanem a co pro demokracii a společnost znamená trvalé vyloučení stále rostoucí části obyvatelstva z politické účasti. Podobně jako v Rakousku je restriktivní přístup k politickým právům migrantů dlouhodobě neřešeným problémem také v České republice. Více zde.

Zdroj obrázku: Migrare - Zentrum für MigrantInnen Oberösterreich, 2021.

***

CO SE CHYSTÁ

https://ec.europa.eu/migrant-integration/UDRW/images/543228D2-0E9F-6C47-E0E11B850D90D781_120x0.jpg 

Filmový festival MAX Diversity: sledujte finalisty online

Filmový festival MAX Diversity Film Festival (MAXDFF) je prostor pro amatérské i profesionální filmaře, kteří představují své příběhy a zkušenosti s migrací.

Na výzvu neziskové soutěže reagovalo celkem 477 tvůrců z 82 zemí. Po odborném hodnocení byli vyhlášeni finalisté ve čtyřech kategoriích: amatérské krátké filmy, amatérské dlouhé filmy, profesionální krátké filmy a profesionální dlouhé filmy. Filmy finalistů jsou k dispozici ke zhlédnutí online.

Vítězové budou vyhlášeni na slavnostním ceremoniálu 5. listopadu 2021. Následná debata s vítězi a organizátory filmového festivalu se uskuteční 15. prosince a bude se zabývat tím, jak může vyprávění příběhů podpořit inkluzivnější a vstřícnější společnost. Obě události bude možné sledovat online. Více zde.

„Jak se zbavit rasismu“: Festival umění a kultury v Drážďanech

Začátek: 22. 11. 2021 v 19.00 hodin

Konec: 29. 11. 2021 v 18.00 hodin

Místo: Deutsches Hygiene-Museum Dresden Lingnerpl. 1 01069 Dresden

V rámci festivalu umění a kultury, který se bude konat v Drážďanech od 22. září do 29. listopadu 2021, vznikne během sedmi dnů prostor pro kritickou a tvůrčí diskusi o migraci a rasismu pod heslem „Jak se zbavit rasismu“.
Festival nabídne vedle analytického a jazykového uchopení problematiky rasismu také příležitost zkoumat jej prostřednictvím her či tance. Pozornost bude věnována rovněž možnostem a předpokladům „nerasistické“ každodennosti.

Témata a přednášející zahrnují:

  • Historie migrace z východního Německa: Patrice Poutrus (Univerzita Erfurt), Paolo Le van (TU Dreden)

  • Dejte mi barvu pleti. Rozhovory s dětmi o rasismu: Olaolu Fajembiola, Tebogo Nimindé-Dundadengar (autoři)

  • Bros melting: Taneční představení drážďanského choreografa JOAO

  • Vynález muslimského „druhého“: Anna Sabel, Özcan Karadeniz (autor a spisovatel)

Více informací a detailní program.

***

Celý říjnový newsletter EWSI najdete zde.

EWSI dále sleduje vývoj a dopady pandemie COVID-19 na cizince v EU.

Pomozte nám s šířením – sledujte EWSI na sociálních sítích.

Přeji Vám hezký den

Jan Dítko, Multikulturní centrum Praha

EWSI na sociálních sítích

FB MigraceOnline.cz  FB EWSI ČR  TWITTER EWSI ČR  #MigrantIntegrationEU

Jan Dítko

Jan Dítko pracuje v MKC od roku 2012. Zabývá se zde problematikou integrace cizinců, designováním vzdělávacích programů v oblasti interkulturního vzdělávání a lektoringem.

1. 11. 21
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU
...nahoru ▲