Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
2. 9. 21
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace

Zpravodaj Evropského integračního portálu

Zpravodaj Evropského integračního portálu

1. 9. 2021, vydání 150

VÝBĚR Z AKTUÁLNÍHO VYDÁNÍ

NOVINKY Z EU

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) se podělila o výsledky průzkumů provedených mezi příjemci pomoci v rámci integračního programu HELIOS v Řecku, který je financován z prostředků AMIF. Program HELIOS se snaží zvýšit soběstačnost a podpořit zapojené osoby v tom, aby se staly aktivními členy řecké společnosti, a také vytvořit integrační mechanismus pro osoby s mezinárodní ochranou žijící v Řecku. Zjištění si můžete prohlédnout zde.

Otevřená výzva pro zájemce o účast na 6. zasedání Evropského migračního fora s podtitulem Od pandemie k obnově: problémy a dobrá praxe v řízení migrace, které se uskuteční online ve dnech 27.–28. října 2021, byla prodloužena. Nová uzávěrka přihlášek je 3. září 2021.

***

NOVINKY

Dánsko se snaží očkovat proti COVID-19 v oblastech s etnickými menšinami

Pandemie COVID-19 zasáhla některé oblasti v Dánsku více než jiné. Oblasti, ve kterých žije vyšší podíl obyvatel z etnických menšin, jako jsou například například lokality se sociálními byty, zaznamenaly vysoké počty pozitivních případů. Tyto oblasti zároveň vykazují nejméně plně očkovaných obyvatel. Naopak na ostrovech a v některých řídce osídlených oblastech země jsou procenta nejvyšší. Dánský zdravotnický úřad si stanovil cíl proočkovat 95 % obyvatel země.

V současné době je v nemocnicích s COVID-19 hospitalizováno jen několik mladých lidí ve věku od 20 do 35 let. Více než polovina z nich pochází z etnických menšin a většina se virem nakazila při cestách do zemí, jako je Španělsko, Pákistán nebo Turecko.

Podle některých politiků však členové etnických menšin neodmítají očkování více než etničtí Dánové, problém je spíše v tom, že pro některé je obtížné přečíst si příslušné dopisy (zasílané v dánštině do jejich digitální schránky) nebo si rezervovat termín očkování na webu. Aby se tento problém zmírnil, nabízejí nyní zdravotnické orgány a obecní úřad očkování bez nutnosti předchozí rezervace na řadě veřejných míst místních mešit. Více zde.

Slovensko: Očkování proti COVID-19 je nyní dostupné všem migrantům

Očkování proti COVID-19 formou walk-in (např. bez předchozí registrace) je nyní volně dostupné na celém Slovensku ve vybraných nemocnicích. Očkování se nyní může zúčastnit každý včetně všech kategorií migrantů bez ohledu na jejich migrační status. Cizinci musí předložit pouze občanský průkaz či povolení k pobytu, zdravotní pojištění se nevyžaduje. Více zde.

Česká republika: Roste počet mladých migrantů mimo vzdělávací systém

(Obrázek: META o.p.s. 2021)

Podle analýzy dat Ministerstva školství, kterou provedla META, v ČR roste počet mladých migrantů, kteří nezvládnou přechod ze základních do středních škol a ocitají se mimo vzdělávací systém. Víme, že exkluze některých skupin ze vzdělávání má nejen devastační dopad na pracovní uplatnění takto vyčleněných osob, ale může mít katastrofální ekonomické i celospolečenské následky. Více o šíři problému, jeho příčinách i možném systémovém řešení se dočtete zde.

***

DOKUMENTY

Česká republika: Rizika a výzvy české migrační politiky v kontextu „migrační krize"

Jaká jsou největší rizika a výzvy české migrační politiky z pohledu řešitelů projektu Smart Migration, za kterými stojí akademici z Mendelovy univerzity v Brně a Metropolitní univerzity v Praze? Podle nedávno zveřejněného policy paperu jde zejména o vnímání migrace jako hrozby ze strany veřejnosti, přílišné zaměření na dočasnou pracovní migraci a absenci systematického a koncepčního přístupu ze strany tvůrců politik. Více zde.

Mezinárodní projekt LIME: Toolkit pro navrhování klastrových intervencí

 

(Obrázek: LIME 2021)

V rámci projektu Pracovní integrace pro zaměstnanost migrantů (LIME), který se zaměřuje na mladé migranty ze třetích zemí (ve věku 18–29 let), vznikl toolkit pro navrhování klastrových intervencí. Sítě se staly hlavním nástrojem spolupráce mezi různými aktéry v oblasti integrace. Předkládaný toolkit vychází z metodologie MEIC (Migrants Economic Integration Cluster), která je založena na participativním přístupu k vytváření sítí – neboli klastrů – mezi veřejnými a privátními aktéry. Soubor nástrojů vychází ze zkušeností sedmi partnerů projektu LIME z Francie, Itálie a Španělska a svědčí o přenositelnosti metodologie MEIC v rámci EU. Toolkit přináší ukázky využití metodologie MEIC, konkretizuje postup zapojení institucionálních a soukromých aktérů i vytváření a řízení klastrů zaměřených na dílčí oblasti integrace a věnuje se také zajištění dlouhodobé udržitelnosti těchto sítí. Více zde.

***

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Ústí nad Labem si zatančí na Barevné planetě

Letošní ročník world music festivalu Barevná planeta proběhne v sobotu 11. Září v ústeckých Městských sadech. Barevná planeta je největší akcí v České republice svého druhu  s pravidelnou návštěvností kolem 10 000 osob. Festival pořádá nevládka Poradna pro integraci. Více zde.

***

FINANCOVÁNÍ INTEGRACE

Pravidelné integrační výzvy českého ministerstva vnitra vyhlášeny

Ministerstvo vnitra vyhlásilo 3 podzimní integrační výzvy: Integrace cizinců 2022 pro nevládky a výzkumné instituce, výzvu na projekty obcí pro podporu integrace na místní úrovni a výzvu pro realizátory adaptačních a integračních kurzů ve vybraných regionech. O dotaci lze žádat v průběhu listopadu. Přesné termíny a podmínky výzev najdete zde.

Celý srpnový newsletter EWSI najdete zde.

EWSI dále sleduje vývoj a dopady pandemie COVID-19 na cizince v EU.

Pomozte nám s šířením – sledujte EWSI na sociálních sítích.

Přeji Vám hezký den

Jan Dítko, Multikulturní centrum Praha

EWSI na sociálních sítích

FB MigraceOnline.cz  FB EWSI ČR  TWITTER EWSI ČR  #MigrantIntegrationEU

2. 9. 21
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
...nahoru ▲