Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
4. 8. 21
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace

Zpravodaj Evropského integračního portálu

Zpravodaj Evropského integračního portálu

4. 8. 2021, vydání 149

NOVINKY Z EU

 

Evropská komise (EK) a Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vyhlásily otevřenou výzvu pro zájemce o účast na šestém zasedání Evropského migračního fóra (EMF), které se uskuteční online ve dnech 27.–28. října 2021. EMF je platformou pro dialog mezi občanskou společností a evropskými institucemi o otázkách týkajících se migrace, azylu a integrace státních příslušníků třetích zemí. Zasedání je pojmenováno Od pandemie k obnově: výzvy a osvědčené postupy v oblasti řízení migrace.

Evropská migrační síť (EMN) zveřejnila informační přehledy o jednotlivých zemích pro rok 2020, které se týkají států EU a také Norska, Gruzie a Moldavska. Informační přehledy shrnují hlavní trendy v oblasti migrace a mezinárodní ochrany, hlavní integrační události za poslední rok a klíčové ukazatele integrace v oblasti sociálního začleňování, vzdělávání a trhu práce. Přehled za ČR je zde.

 

EMN též nedávno zveřejnila Výroční zprávu o migraci a azylu 2020. Pandemie COVID-19 měla v loňském roce velký dopad na počty migrantů, žadatelů o azyl a navrácených osob a vedla také k velké digitalizaci v rámci řízení azylu a migrace. Zpráva poskytuje přehled klíčových událostí souvisejících s migrací a společných trendů v členských státech EU a Norsku v roce 2020.

***

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

-         Webinář Aliance M8 o začlenění problematiky zdraví migrantů do vzdělávání zdravotnických pracovníků. Aliance M8 je mezinárodní síť 30 akademických zdravotnických center vytvořená v rámci Světového zdravotnického summitu. Webinář se bude konat 7. září 2021 od 15 do 17 hodin. Více zde.

-         Letošní Letní škola migračních studií IOM se blíží! Už za 3 týdny v Praze. Více zde.

NOVINKY

Česká republika mění cizineckou legislativu

Dne 13. července schválila dolní komora parlamentu sérii novel zákonů upravujících postavení cizinců. Deklarovaným cílem novelizace bylo sladit českou legislativu s nařízením EU o posílení bezpečnosti průkazů totožnosti a dokladů o pobytu. Mezi nejdůležitější změny patří zpřísnění podmínek pro nesezdané páry a vzdálené rodinné příslušníky občana EU, dále de facto monopolizace komerčního zdravotního pojištění migrantů bez přístupu k veřejnému zdravotnímu pojištění či zpřístupnění veřejného zdravotního pojištění pro novorozence do 60 dnů věku. Zamítnut byl senátní návrh umožnit přístup do systému veřejného zdravotního pojištění všem dětem migrantů s dlouhodobým pobytem. Více zde.

Švédsko: Povinný úvodní kurz pro žadatele o azyl

Od 1. října 2021 bude pro všechny žadatele o azyl, kteří přijedou do Švédska, povinné absolvovat úvodní kurz o švédské společnosti. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům vhled do fungování azylového řízení i švédské společnosti. Kurz bude zajišťovat Švédská migrační agentura, která již dříve nabízela žadatelům o azyl úvodní kurzy na dobrovolné bázi. Kurz trvá celkem dva a půl dne. Bude probíhat v různých jazycích a povedou jej pracovníci Agentury. Ta rovněž zajistí hlídání dětí, protože kurz je povinný pro všechny žadatele o azyl starší 15 let. Více zde.

Dánsko: Evropský soud pro lidská práva: Pravidlo tří let porušuje právo uprchlíků na rodinný život

V panické reakci na velký počet syrských uprchlíků, kteří přišli do Dánska v průběhu roku 2015, zavedla dánská vláda nový typ dočasného pobytu z humanitárních důvodů. Čtyři tisíce uprchlíků, kterým byl tehdy tento typ pobytu udělen, musely čekat tři roky, než požádají o sloučení rodiny s manželem či manželkou a dětmi, které byli nuceni opustit, když se vydali na nebezpečnou cestu do Evropy.

Nyní, o pět let později, Evropský soud pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku v zásadním rozsudku velkého senátu (M. A. proti Dánsku) rozhodl, že právní úprava porušuje článek 8 Evropské úmluvy o lidských právech. Škody však již byly napáchány: tisíce uprchlíků jsou již několik let odděleny od svých rodin. Své právní předpisy v důsledku rozhodnutí ESLP budou muset upravit i další evropské země, které se nechaly dánským přístupem inspirovat. Více zde.

Portugalsko: Vládní pilotní projekt posiluje integraci

Portugalská vláda nedávno schválila pilotní projekt Integrace přináší přidanou hodnotu, jehož cílem je posílit integrační aktivitu velkých měst a municipalit s více než sedmiprocentním podílem cizinců v populaci či na pracovním trhu. Takové obce budou povinny do šesti měsíců realizovat minimálně jedno z opatření, mezi která patří vybudování místního integračního centra, formulace lokální integrační strategie, začlenění migrantů do lokální strategie rozvoje bydlení či vytvoření kurzů portugalštiny pro cizince.

Videopříběhy mladých migrantů v novém seriálu Migration Matters

 

 

Organizace Migration Matters vydává videoseriál o problematice migrace. Nejnovější série s názvem Jsem Evropan: Mladí migranti sdílejí své příběhy přináší výhradně hlasy migrantů (včetně těch, kteří mají migrantské rodinné zázemí). 17 mladých lidí, kteří pochází odjinud, ale žijí v Německu, Polsku, České republice, na Slovensku, v Estonsku a Finsku sdílejí příběhy o navazování kontaktů s místními obyvateli: jak čelí mikroagresi a diskriminaci, jak chápou pojem „integrace“ a jak se jich tato problematika osobně dotýká.

***

DOKUMENTY

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR vypracovalo evaluaci integračních projektů financovaných z evropských fondů s cílem vyhodnotit, jak jsou prostřednictvím projektů na podporu integrace cizinců naplňovány cíle Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020.

Hlavní závěry:

1. Projekty přinesly užitek v podpoře migrantů a profesionálů. Systémovou podporu integrace financoval zejména AMIF, systémový potenciál ESF byl využit málo.

2. Integrační projekty je obtížné identifikovat a monitorovat. Chybí jednotný indikátor podpory migrantů. Také proto je obtížné vyhodnotit výstupy a dopad projektů.

3. Projekty ESF jsou většinou jednorázové, nenavazují na sebe ani na systémová opatření. Absence návaznosti na kvalitní intervence je plýtváním potenciálu pracovníků i institucí.

4.  Resorty nevyužívaly systematicky fondy EU k financování politiky integrace cizinců, operační program ESF nebyl provázán s Koncepcí integrace cizinců (KIC). AMIF využíván byl, ESF spíše výběrově.

5. Výzvou pro budoucí období je koordinace financování integrace mezi fondy AMIF a ESF, a mezi programy NP AMIF, OP Z+ a OP JAK.

***

Celý červencový newsletter EWSI najdete zde.

EWSI dále sleduje vývoj a dopady pandemie COVID-19 na cizince v EU.

Pomozte nám s šířením – sledujte EWSI na sociálních sítích.

Přeji Vám hezký den.

Jan Dítko, Multikulturní centrum Praha

 

EWSI na sociálních sítích

FB MigraceOnline.cz  FB EWSI ČR  TWITTER EWSI ČR  #MigrantIntegrationEU

4. 8. 21
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
...nahoru ▲