Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
6. 1. 22
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU

Zpravodaj Evropského integračního portálu

Zpravodaj Evropského integračního portálu

Prosinec 2021

NOVINKY Z EU

Evropská komise (EK) přijala pracovní program pro čerpání rozpočtu Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) na období 2021–2022. Budoucí projektové výzvy budou zaměřeny na realizaci Akčního plánu EU pro integraci a začleňování na období 2021–2027 a soustředí se na integraci na regionální a místní úrovni, přístup ke zdravotní péči, zlepšování digitálních dovedností migrantů a podporu programů komunitního sponzorství.

EK zveřejnila nový soubor nástrojů, který reaguje na rostoucí socioekonomickou nerovnost mezi lidmi s migračním původem a většinovou společností. Cílem je podpořit všechny aktéry – ať na evropské, vnitrostátní, regionální a místní úrovni – při navrhování a provádění integračních politik, a to prostřednictvím koordinovaného využívání fondů EU v programovém období 2021–2027.

***

CO SE CHYSTÁ

Amsterdamská konference o toleranci

Jaké pocity by ve vás mělo navozovat město, které si říká tolerantní, a jak takové klima vytvořit? Na konferenci, která se bude věnovat významu tolerance, respektu, přijetí a uznání, se sejdou evropští výzkumníci s místními politiky a dalšími aktéry.

Akce proběhne online 20. ledna. Registrujte se

***

NOVINKY

Projekt SPRING mapuje nejlepší integrační praxe

Projekt SPRING (Sustainable Practices of Integration) nyní přijímá návrhy na nejlepší integrační postupy a projekty. Vyzývá jednotlivce i organizace působící v oblasti integrace migrantů, aby se podělili o své znalosti, zkušenosti a osvědčené postupy. Jaké to má výhody? Ocitnou se na čele výzkumu nejlepších strategií integrace, získají možnost přispívat a ovlivňovat vývoj integračních politik, posílí schopnost (sebe)hodnocení a inovace, mohou být zařazeni do souboru nástrojů SPRING a získat praktické uplatnění v celé EU.

Více zde.             

***

DOKUMENTY

Lokální přístupy k integraci migrantů

Analýza Společného výzkumného střediska Evropské komise (JRC) zkoumá městské a územní strategie podporované politikou soudržnosti EU v programovém období 2014–2020 a zjišťuje, zda a jak tyto strategie přispívají k integraci migrantů do místního prostředí. Na základě případových studií z Atén, Liège, Malmö, Paříže a Benátek dospívá k závěru, že integrační strategie bývají úspěšnější, pokud se zaměřují na zvláště znevýhodněné oblasti, posilují jejich vazby se širším okolím a daří se jim kombinovat infrastrukturní a ekonomické intervence se sociálními.

Více zde.

Klíčové problémy, kterým čelí děti v migraci: Výstupy z konference Ztraceni v migraci 2021

Podle údajů organizace Lost in Europe zmizelo v letech 2018 až 2020 ze středisek pro žadatele o azyl v Evropě nejméně 18 292 dětských uprchlíků a předpokládá se, že skutečný počet bude mnohem vyšší. Migrující děti se ztrácejí tak, že buď přestanou využívat služeb, které jsou jim poskytovány, nebo se mohou stát obětí (opětovného) obchodování s lidmi. Dokument založený na rozhovorech s mladými migranty představuje hlavní důvody, proč děti opouštějí sociální služby, odráží jejich zkušenosti s migrací a diskutuje největší problémy v této oblasti.

Více zde.

https://aa.ecn.cz/img_upload/224c0704b7b7746e8a07df9a8b20c098/image-20211001134808-12.png

Dánsko: Majoritní společnost silně přeceňuje integrační problémy

Dánové toho sice o integraci a problémech s ní spojených vědí nejvíc ze všech Evropanů, ale přesto se tři čtvrtiny z nich domnívají, že začleňovat cizince do života země se moc nedaří. A právě o tuto domněnku se opírá velmi tvrdá politika Dánska vůči uprchlíkům a migrantům. Na tuto skutečnost poukazuje šetření založené datech z tzv. integračního barometru a rozhovorech s více než 2 000 Dány, jehož výstupy nedávno zveřejnilo dánské Středisko pro výzkum integrace. Šetření ukazuje, že představy široké veřejnosti o problémech s cizinci jsou mnohem černější než realita, která se odráží ve statistických datech. Pokřivené vnímání integrace zdaleka nemají jen voliči protimigračních stran, ale přetrvává i mezi liberálně smýšlejícími Dány, a to bez ohledu na vzdělání, věk, gender či bydliště. 

Více zde.

***

Celý prosincový newsletter EWSI najdete zde.

EWSI dále sleduje vývoj a dopady pandemie COVID-19 na cizince v EU.

Pomozte nám s šířením – sledujte EWSI na sociálních sítích.

Přeji Vám vše nejlepší do nového roku.

Jan Dítko, Multikulturní centrum Praha

EWSI na sociálních sítích

FB MigraceOnline.cz  FB EWSI ČR  TWITTER EWSI ČR  #MigrantIntegrationEU

Jan Dítko

Jan Dítko pracuje v MKC od roku 2012. Zabývá se zde problematikou integrace cizinců, designováním vzdělávacích programů v oblasti interkulturního vzdělávání a lektoringem.

6. 1. 22
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU
...nahoru ▲