Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
18. 1. 05

Větší důraz na bezpečnostní aspekty v Evropské unii. Haagský program vytyčuje další cíle EU v budování prostoru svobody, bezpečnosti a práva

Pavel Čižinský detailně analyzuje tzv. Haagský program, jež je víceletým plánem činnosti Evropské unie v oblasti justice a vnitřních věcí. Byl přijat na summitu Evropské rady v Bruselu ve dnech 4.- 5. listopadu 2004. Tento program vytyčuje cíle v oblasti prostoru svobody, bezpečnosti a práva (sem patří i migrace a s ní související otázky) pro období příštích 5 let. K realizaci velké části bodů Haagského programu dojde nově za pomocí hlasovací procedury kvalifikovanou většinou. Ta nahrazuje rozhodnutí na základě jednomyslnosti a posiluje tak roli EU na úkor národních států. Hlasování kvalifikovanou většinou se však netýká legálního přistěhovalectví. V textu zavěrů summitu se objevují odkazy na terorismus a bezpečnost (vedle 11. září jsou zmíněny již i útoky v Madridu z 11. března 2004) a také na boj s kriminalitou, která má mezinárodní povahu. Tyto bezpečnostní ohledy jsou spíše nedostatečně vybalancovávány zmínkami o lidských právech. Haagský program je zde prezentován jako přizpůsobení tamperských závěrů těmto novým (zřejmě nebezpečnějším) podmínkám.

Pavel Čižinský
Mgr. Pavel Čižinský, právník a politolog, v současné době působí jako advokát v Praze, specializuje se též na migrační právo, úzce spolupracuje s nevládní organizací Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva a s některými dalšími organizacemi. Je členem Výboru pro práva cizinců při Radě vlády ČR pro lidská práva.
18. 1. 05
...nahoru ▲