Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Azylové právo ES. Pohled a role nevládních organizací

Ivana Janů a Martin Rozumek jsou autory nové publikace OPU s názvem "Azylové právo ES. Pohled a role nevládních organizací". Autoři přibližují současný stav harmonizace azylového práva v Evropské unii a kriticky hodnotí skutečnost sbližování azylových předpisů na úrovni minimálních záruk přijetí uprchlíků v jednotlivých členských státech EU. Autoři věnují zvláštní pozornost úloze nevládních organizací v unijním legislativním procesu a v příloze nabízí shrnutí nejvýznamnějších předpisů sekundárního práva ES v oblasti azylu a migrace.

Obsah:

1. Úvod do práva Evropských společenství
2. Vývoj společné azylové politiky EU
3. Legislativní proces přijímání legislativy ES po Amsterdamu
4. Možnosti nevládních organizací při lobování institucí EU v jednotlivých fázích legislativního procesu
5. Význam Evropského parlamentu a Evropského soudního dvora při přijímání a implementaci azylového práva EU
6. Hodnocení harmonizace azylového acquis
7. Význam ochrany lidských práv v EU
8. Úvaha nad vztahem práva lidských práv, práva ES a ústavního práva ČR
9. Nejvýznamnější právní předpisy přijaté v oblasti azylu a migrace
Ivana Janků

 

Martin Rozumek
JUDr. Martin Rozumek je ředitelem Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU).
10. 1. 05
...nahoru ▲