Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Nevládní návrhy migračních směrnic EU (2000)

Mezi významné nevládní organizacemi, které mají zájem se podílet na ovlivňování tvorby migračních směrnic Evropské unie, patří britské právnické sdružení ILPA (Immigration Law Practitioners´ Association a bruselské sdružení Migration Policy Group (dále jen MPG). V březnu roku 2000 byla publikována práce s názvem „Amsterdamské návrhy/navržené směrnice ILPA a MPG o imigraci a azylu“, která obsahovala šest směrnic: o azylu, o slučování rodin, o dlouhodobě pobývajících rezidentech, o vízech a hraničních kontrolách, o vstupu nových migrantů do Evropy a o nelegálních migrantech. Tyto návrhy jsou vůči cizincům velmi vstřícné a lze je zřejmě považovat za nástin maximálně výhodného postavení pro cizince, jaký byl při realizaci závěrů z Tampere ve hře.

Pavel Čižinský
Mgr. Pavel Čižinský, právník a politolog, v současné době působí jako advokát v Praze, specializuje se též na migrační právo, úzce spolupracuje s nevládní organizací Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva a s některými dalšími organizacemi. Je členem Výboru pro práva cizinců při Radě vlády ČR pro lidská práva.
6. 9. 04
...nahoru ▲