Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
29. 2. 16
Zdroj: migraceonline.cz
Otevřená platforma. Texty nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Uprchlíci na Moldavě nejsou „narušitelé hranic“

Uprchlíci na Moldavě nejsou „narušitelé hranic“

V posledních dnech se v médiích objevily zprávy o tom, že do příhraniční obce Moldava na Teplicku jezdí nakupovat „migranti“ z Německa. Do vietnamských obchodů na Moldavě to totiž mají žadatelé o azyl bydlící v ubytovně na německé straně pěšky nedaleko, na rozdíl od patnácti kilometrů vzdáleného Altenbergu. Obec v návaznosti vyzvala místní občany k bedlivosti a okamžitému hlášení pohybu těchto osob policii. Zástupci obce se dle svých slov obávají, aby místní lidé nezačali situaci řešit sami. Policie potvrdila, že uprchlíky pokutuje a případně vrací zpět na německou stranu. Co se děje hlavně z hlediska právního, když chodí uprchlíci nakupovat na Moldavu?

Předně je namístě si upřesnit, o koho konkrétně jde. Jedná se o žadatele o azyl čekající na výsledek své žádosti v Německu a ubytované blízko českých hranic. Jsou tudíž v Německu řádně registrováni, byly jim odebrány otisky prstů a řadě z nich také bude mezinárodní ochrana pravděpodobně udělena. V souladu s unijním právem pak dotyční získají právo cestovat po Schengenském prostoru.

Je pravdou, že do udělení ochrany žadatelé o azyl toto právo nemají. Při vstupu na území ČR porušují zákon o pobytu cizinců, přestože na tzv. vnitřních hranicích Schengenu neprobíhají hraniční kontroly. Takové jednání však rozhodně nelze nazývat trestnou činností. Trestný čin nedovoleného překračování státní hranice, populární před rokem 1989, dnešní právní řád nezná. Trestné by bylo, pokud by někdo překračoval hranice za použití násilí, ne proto, že jezdí do přilehlé obce nakupovat z důvodu bližší vzdálenosti.

Jednání žadatelů o azyl z Německa je tudíž pouze přestupkem. Ostatně, také sama policie tyto skutečnosti řeší pouze v přestupkovém řízení. Otázka však je, jestli je skutečně nutné žadatele o azyl za toto společnost nijak neohrožující jednání vůbec sankcionovat pokutami. Jejich pobyt na našem území totiž zjevně nespadá do kategorie nekontrolovaného pohybu neznámých osob skrze Schengen bez hranic. Je prostě obyčejným nákupem. A žadatel o azyl, ať už je jakékoliv národnosti, se v tomto nijak neliší od Čechů dojíždějících například na polské tržnice. Chce si jen pohodlně nebo levně nakoupit spotřební zboží.

Fotoreportáž z oblasti si můžete prohlédnout zde.

Eva Holá
Autorka se dllouhodbě se věnovala azylovému a cizineckému právu jako právnička Organizace pro pomoc uprchlíkům, aktuálně se mu z části věnuje v advokátní kanceláři.
29. 2. 16
Zdroj: migraceonline.cz
V této sekci budeme rádi publikovat vaše texty týkající se aktuálního dění v oblasti migrace. Texty musí být ucelené a v rozsahu 1 až 3 normostrany. Texty v sekci „komentáře“ nejsou striktně žánrově vymezené, mohou být například reakcí na politické dění nebo popisem osobní zkušenosti. Publikované texty nemusí souhlasit s názory redakce. Pokud však vyjadřují rasistické či jinak diskriminační postoje nebo nesplňují základní předpoklady formální kvality, nebudou publikovány. Přečtěte si informace pro autory. Kontaktní adresa pro sekci komentářů je na migraceonline@mkc.cz.
...nahoru ▲