Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
18. 2. 16
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU

Evropská výzva k ochraně uprchlíků

Úkol ochránit uprchlíky je jedním z nejsložitějších a nejvážnějších problémů, před kterým nyní stojí Evropská unie. V roce 2015 hledalo v EU ochranu více než milion uprchlíků, z nichž většina utíkala před válkou a násilím na Středním Východě a mířila do nemnoha členských zemí EU, zejména Rakouska, Německa a Švédska. To je ovšem malý počet ve srovnání s celkovým problémem osob, které byly nuceny opustit své domovy kvůli válce a pronásledování. Lze očekávat, že v roce 2016 bude výrazný pohyb uprchlíků do EU pokračovat, zejména přes Řecko.  Uvědomujeme si, že EU nebude schopna vyřešit všechny mezinárodní konflikty, přesto je potřeba zdůraznit několik následujících bodů:

  1. Mezinárodní a humanitární právo, lidská práva a Acquis communautaire, obzvlášť Společný evropský azylový systém zavazují EU jako celek a její členské státy k tomu, aby poskytly ochranu a bezpečné útočiště všem, kdo prchají ze svých zemí. EU nebude schopna přijmout všechny uprchlíky, mnoho z nich najde ochranu též v sousedních zemích, jako je Jordánsko, Libanon a Turecko.
  2. O právních, morálních a politických závazcích EU a jejích členských zemí není možné vyjednávat a vypovídat je kvůli možným ekonomickým či politickým nákladům, zřeknutí se těchto závazků by poškodilo mnohem více než práva stovek tisíců uprchlíků.
  3. Jádro moderního uprchlického práva a norem bylo vyvinuto na základě otřesných zkušeností z druhé světové války a událostí, jež následovaly – kdy desítky milionů uprchlíků, bývalých vojáků, migrantů a vysídlených osob hledaly ochranu a přijetí. Pokud nebudou znovu upevněny základní normy ochrany uprchlíků, ohrozí to vážně historický a společenský projekt EU jako takový.
  4. Příčiny toho, proč lidé hledají útočiště (především ozbrojené konflikty, destabilizované státy a právních řády, přímá perzekuce z důvodů politických, náboženských, etnických či genderové orientace), se nenacházejí vně politiky a chování EU a jejích členských států – jsme neoddělitelnou součástí zdrojů násilných konfliktů a uprchlictví a nemůžeme popřít svou odpovědnost za to, být i součástí jejího řešení.

Proto níže podepsaní vědci a vědkyně působící v oblasti migračních studií vyzývají politiky a občanskou společnost, aby vzala naši společnou zodpovědnost za ochranu uprchlíků vážně.

Tvrdíme, že:

  1. Standardy a opatření Společného evropského azylového systému musí být všemi členskými zeměmi EU brány vážně a uplatňovány v praxi,
  2. Zavedení vnitřních hraničních kontrol není řešením a mělo by být okamžitě nahrazeno systémem legálních cest do Evropy pro lidi, kteří hledají ochranu před válkou a pronásledováním,
  3. Politici a média by měli přestat obviňovat země, které nesou největší břemeno, protože se jedná především o nespravedlivý způsob odvádění pozornosti od vlastní zodpovědnosti.
  4. Musí být okamžitě ustaveno sdílení zdrojů a odpovědnosti mezi členskými zeměmi EU (např. společným financováním Evropských přijímacích center, férovým rozdělením uprchlíků do jednotlivých zemí, společným úsilím o podporu kontroly vnějších hranic),
  5. Je potřeba posílit snahy o zlepšení situace uprchlíků v zemích, které sousedí s válečnými zeměmi, aby byly zajištěny bezpečné a humánní životní podmínky pro uprchlíky a jejich rodiny.  
  6. Je třeba vyvinout intenzivní a udržitelné evropské iniciativy, které pomohou vyřešit příčiny uprchlictví a zlepšit společenský rozvoj v oblastech, odkud uprchlíci přicházejí.

Signatáři (ze všech 28 členských zemích EU a Dublinského prostoru):

Peter  Alheit, Berta Álvarez-Miranda, Remus Anghel, Joaquín Arango, Klaus J. Bade, Gabriel Badescu, Roman Baláž, Vedrana Baričević, Sigrid Baringhorst, Jürgen Bast, Harald Bauder, Pieter Bevelander, Ursula Birsl, Sabine Bohne, Mathias Bös, Saša Božić, Michael Brumlik, Jasna Čapo Žmegač, Jiří Čeněk, Simone Christ, Ružica Čičak-Chand, Ondřej Daniel, Petra Dannecker, Hein de Haas, Sybille De La Rosa, Marcella Delle Donne, Jeroen Doomernik, Magdalena Elchinova, Susen Engel, Marcus Engler, Benjamin Etzold, Tamirace Fakhoury, Anuscheh Farahat, Heinz Faßmann, Margit Fauser, Claudia Finotelli, Naika Foroutan, László Fosztó, Anne Friedrichs, Heidrun Friese, Katharina Fritsch, Markus Gamper, Rainer Geißler, Birgit Glorius, Mechtild Gomolla, Thomas Groß, Sonja Großmann, Margareta Gregurović, Petra Guasti, Franz Hamburger, Vera Hanewinkel, Levke Harders, Dirk Hoerder, Tina Hollstein, Christine Horz, Roland Hosner, Bertold Huber, Lena Huber, Christine Hunner-Kreisel, Krystyna Iglicka, Bernadette Nadya Jaworsky, Damir Josipovič, Serhat Karakayali, Biljana Kasic, Monika Kirloskar-Steinbach, Radka Klvaňová, Harlan Koff, Kira Kosnick, Myrto Kougievetopoulos, Anna Krasteva, Elena G. Kriglerova, Zuzana Kusá, Simona Kuti, Nadia Kutscher, Andreas Landes, Christine Langenfeld, Lena Laube, Barbara Laubenthal, Hans Dieter Laux, Ilse Lenz, Walter Lesch, Maggi Leung, Aleksandra Lewicki, Isabella Löhr, Doris Lüken-Klaßen, Marina Lukšič Hacin, Dušan Lužný, Jürgen Mackert, Marco Martiniello, Thomas Matthies, Melanie Mbah, Viktoria Metschl, Silva Mežnarić, Sorin Mitulescu, Dubravka Mlinarić, Elaine Moriarty, Selma Muhic Dizdarevic, Ruxandra Noica, Claudia Olivier-Mensah, Ovidiu Oltean, Andra Panait, Ciprian Panzaru, Alena Parizkova, Ferrucio Pastore, Joanna Pfaff-Czarnecka, Edith Pichler, Lydia Potts, Patrice Poutrus, Karin Pries, Ludger Pries, Marijeta Rajković Iveta, Eveline Reisenauer, Marina Richter, Spyros Rizakos, Regina Römhild, Christof Roos, Stefan Rother, Monika Salzbrunn, Marcia C. Schenck, Albert Scherr, Werner Schiffauer, Petra Isabel Schlagenhauf, Andrea Schmelz, Caroline Schmitt, Antonie Schmiz, Michael Schönhuth, Christoph Schroeder, Axel Schulte, Helen Schwenken, Cornelia Schweppe, Senada Šelo Šabić, Monica Serban, Kyoko Shinozaki, Ronald Skeldon, Ilka Sommer, Lena Stehle, Anna Marie Steigemann, Marek Tamm, Blanka Tollarová, Andreas Treichler, Vassilis Tsianos, Zuzana Uhde, Bogdan Voicu, Maria Alexandra Voivozeanu, Albrecht Weber, Anja Weiß, Silke Wenk, Stefan Weyers, Catherine Wihtol de Wenden, Nils Witte, Stephan Wolff, Erol Yildiz, Karolis Zibas, Drago Župarić-Iljić

Zodpovědná osoba:

Prof. Dr. Ludger Pries, Ruhr-Universität Bochum, 44780 Bochum/Germany.

18. 2. 16
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU
...nahoru ▲