Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
21. 3. 17
Zdroj: migraceonline.cz

Proti kriminalizaci pracovní migrace. Otevřený dopis ministrovi vnitra

Proti kriminalizaci pracovní migrace. Otevřený dopis ministrovi vnitra

Dopis adresovaný ministru vnitra, Milanu Chovancovi, proti aktuální kriminalizaci zahraničních pracovníků. Podepsané organizace navrhují změnit způsob přemýšlení o průmyslových zónách a místo o „cizincích“ mluvit především o „dělnících“. Teprve to umožní identifikovat, v čem spočívá hlavní problém a co má být cílem různých opatření v průmyslových městech, kde roste počet obyvatel a také zahraničních pracovníků. Pomocí policejní a migrační kontroly se nedocílí důstojných a lepších pracovních podmínek.

Vážený pane ministře,

tímto dopisem chceme reagovat na Vaši nedávnou účast při policejních raziích proti zahraničním pracovníkům na ubytovnách a v centrech průmyslových měst, nazývaných kontrolami pobytu cizinců a dodržování veřejného pořádku. Tato politika vytváří atmosféru nesnášenlivosti a strachu a působí tak negativně vůči lidem, kteří přišli do České republiky s vidinou lepšího a ekonomicky stabilnějšího života.

Z obyčejných pracovníků, kteří jsou převážně z jiných zemí Evropské unie, vytváříte rádoby zločince. Dokládá to i návrh Opatření k řešení bezpečnosti a veřejného pořádku v průmyslových zónách a jejich okolí v souvislosti se zvýšeným zaměstnáváním cizinců, který jste na konci února předložil na rokování vlády. Tímto Vás žádáme o přehodnocení Vašeho osobního přístupu k cizincům a zahraničním pracovníkům, a také ke změně přístupu Ministerstva vnitra ČR.

Ve zmíněných opatřeních naprosto chybí pohled samotných zahraničních pracovníků a zohlednění jejich zájmů. Místo toho Ministerstvo vnitra ČR představuje zahraniční pracovníky jako abstraktní skupinu lidí, se kterou se počítá pouze jako s lidskými zdroji bez základních práv. Medializací tzv. kontrol pořádku dochází k posilování nebezpečných stereotypů, které rovněž mohou přispět k nárůstu napětí ve společnosti. Politické proklamace nadužívající bezpečnostní pohled vedou k vytváření představy, že mezi cizinci a zločinem existuje nějaké přímé spojení.

V některých městech jako je Plzeň a Kvasiny sice došlo k růstu množství přestupků, ale to není překvapivé při růstu počtu obyvatel. Nedostatečný počet míst k parkování aut v blízkosti továrny přispívá k tomu, že se 65 procent z přestupků týká dopravy. Dovolujeme si též připomenout, že pracovní migranti jsou ve statistikách o tzv. zvýšené kriminalitě také jejími obětmi.

V současné diskusi o průmyslových městech a pracovní migraci naprosto vypadla role sociální, komunitní a terénní práce nebo role neziskových organizací působících v této oblasti. Prosazuje se pouze úloha policie, což nepovažujeme za komplexní funkční návrhy, ale naopak takové, které mohou vést k polarizaci společnosti. Zvýšené policejní kontroly pracovníků jen dávají signál, že Ministerstvo vnitra ČR podporuje současný obchodní model, který neukazuje zájem na zlepšení životních podmínek pracovníků.

Z Vašich prohlášení vyplývá, že je pro zahraniční pracovníky běžné sexuálně obtěžovat „české ženy“. Dovolujeme si připomenout, ze sexuální obtěžování je způsobené přetrvávajícími genderovými nerovnostmi ve společnosti, nikoli migrací. Ani policie ani žádný politik si nesmí dovolit s takto vážnou problematikou, která ovlivňuje celou společnost, manipulovat.

Oceňujeme, že opatření nejsou pouze o odstraňování vybraných důsledků, ale též se zajímají o příčiny vedoucí k negativním dopadům konkrétních průmyslových zón. Za jednu z hlavních příčin považujeme negativní vysokou flexibilitu anebo tlak na snižování nákladů na pracovníky, což prakticky například znamená, že daný pracovník přijede do továrny na směnu a až tam se dozví, že pro něj zrovna v ten den není práce a navíc netuší, kolik si v daném měsíci vydělá. V průmyslových zónách jsme často svědky porušování pracovního práva a vykořisťování především u tzv. nepřímých zaměstnanců. Na českém trhu práce se práce dlouhodobě prekarizuje - plnohodnotné úvazky spojené s ochranou práv zaměstnance nahrazují nejisté a špatně ohodnocené práce, roste agenturní zaměstnávání anebo dohody o provedení práce.

Nezapomeňte, prosím, také, že čeští pracovníci v zahraničí jsou v obdobné pozici a mohou být stejným způsobem kriminalizováni. Svými kroky se Ministerstvo vnitra ČR stává inspirací pro to, aby se takovéto praktiky uskutečňovaly i v okolních státech ve vztahu k českým pracovníkům. Dnes se většina evropských politiků a občanů pozastavuje nad tím, jaké výhružky vůči evropským občanům pracujícím ve Velké Británii používá britská vláda. Doufáme, že se s námi shodnete, že kriminalizovat a prekarizovat situaci zaměstnanců není cesta, kterou by se měla ČR vydat.

Proto je nutné přehodnotit přístup Ministerstva vnitra ČR, který se podílí na utváření napětí v zemi a dostatečně nezohledňuje otázku porušování pracovních práv. Navrhujeme změnit způsob přemýšlení o průmyslových zónách a místo o „cizincích“ mluvit především o „dělnících“. Teprve to nám umožní identifikovat, v čem spočívá hlavní problém a co má být cílem různých opatření. Pomocí policejní a migrační kontroly se nedocílí důstojných a lepších pracovních podmínek.

Vyzýváme Vás, aby řešení problémů zahrnovalo úhly pohledu všech dotčených stran. To znamená podporovat dialog, do kterého budou zapojeni i pracovníci. Doufáme, že naše připomínky vezmete v úvahu a věříme, že Vám pomohou při Vašich dalších krocích, které povedou ke zlepšení situace.

V Praze dne 21.března 2017


Zástupci organizací a iniciativ:
Adra, o.p.s.
Agency for Migration and Adaptation AMIGA, z.s.
Autonomní sociální centrum Klinika
CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
Centrum pro společenské otázky - SPOT z.s.
Diakonie ČCE - středisko celostátních programů a služeb
Diecezní charita Hradec Králové
Diecezní Charita Plzeň
Družstvo HLAS
Ekumenická akademie
Iniciativa Ne Rasismu!
Johan, zapsaný ústav
Most Pro, o.p.s.
Multikulturní centrum Praha z.s.
NaZemi
NESEHNUTÍ
Organizace pro pomoc uprchlíkům z.s.
Ponton, z. s.
Sdružení pro integraci a migraci
Společnost Tady a teď

Kontakt: protikriminalizaci@gmail.com

 

21. 3. 17
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲