Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
10. 11. 05

Spolupráce visegrádských zemí ve vízových a konzulárních otázkách - problémy a perspektivy

Tato studie se zabývá možnostmi spolupráce stejně jako potenciálním střetem zájmů visegrádských zemí ohledně vízové politiky vůči dvěma východním sousedům EU - Ukrajině a Moldávii. Je založena především na strukturovaných rozhovorech se zástupci státní správy zemí V4. Zaměřuje se na otázky možných politických aktivit a na ovlivňování politiky EU za účelem usnadnění vízové procedury pro občany dvou zmiňovaných zemí při vstupu na území visegrádských států. Část studie se za účelem prezentace realistického obrazu možností další spolupráce a využití společných zájmů zaměřuje na popis dosavadní spolupráce a pokouší se identifikovat možné oblasti společných aktivit. Je pravděpodobné, že lekce z minulosti ovlivňují jak meze další spolupráce, tak podmínky nezbytné k jejímu efektivnímu provádění v novém prostředí rozšířené EU.

Studie vznikla v rámci společného projektu, realizovaného Institutem pro veřejné otázky (Varšava), Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM (Praha), Centrem pro studia politiky při Středoevropské univerzitě (Budapešť) a Slovenskou společností pro zahraniční politiku (Bratislava)

The Visegrad States Between Schengen and Neighbourhood, Warszawa 2005
Editor: Piotr Kazmierkiewicz (Institut pro veřejné otázky, Varšava)
Autoři: Dóra Husz, Piotr Kazmierkiewicz, Juraj Mišina, Ivo Šlosarčík
Přispěvatelé: Catalina Barbarosie, Agnes Batory, Alexander Culena, Justyna Trepak, Olena Homenyuk, David Král, Jacek Kucharczyk, Ladislav Sandor, Vira Tsypuk


10. 11. 05
...nahoru ▲