Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
12. 5. 05

Nezamýšlené dopady restriktivní přistěhovalecké politiky. Ukrajinští migranti v Nizozemí

Článek Stepana Shakhno a Cathelijne Pool představuje výsledky menšího empirického výzkumu provedeného mezi březnem a červencem 2004. Celkem se uskutečnilo 50 rozhovorů s ukrajinskými pracovními migranty. Během hloubkového rozhovoru, který trval hodinu a půl, odpovídali respondenti na otázky týkající se jejich migrační historie, životních a pracovních podmínek, rodinného zázemí, zkušeností se zaměstnavateli, pracovního povolení, víz a dalších důležitých aspektů života migrantů. Prostřednictvím rozhovorů s respondenty v různých „fázích migrace“ (současní, vracející se a potenciální migranti) jsme se pokusili získat všeobecný přehled o procesu migrace jako takovém.

Na základě průzkumu jsme dospěli k názoru, že restriktivní vízový režim migraci nezastaví, protože lidé jsou lidé tlačeni k tomu, aby hledali pracovní a živnotní příležitosti za hranicemi. Restriktivní vízový režim však má vliv na situaci ukrajinských migrantů v Nizozemí, jelikož komplikuje jejich  postavení podstatněji než tomu bylo než v minulosti. Nedošlo k zastavení migračních toků. Dalo by se spíše říci, že stávající omezení volného pohybu možná dokonce migraci z Ukrajiny urychluje a zároveň znemožňuje lidem navrátit se z Evropy zpět domů. Jsou pro to dva důvody. Za prvé, v důsledku více restriktivní přistěhovalecké politiky došlo k nárůstu ceny schengenského víza na černém trhu, takže přistěhovalci musí pracovat déle, aby dokázali splatit své dluhy. Za druhé, přistěhovalci se obávají, že i v případě dobrovolného návratu dostanou na hranici deportační razítko.

Proto nakonec změní své plány a místo dočasného pobytu zůstávají natrvalo, jelikož se domnívají, že celková přistěhovalecká situace se ještě zhorší a oni již nikdy nebudou mít příležitost vrátit se do EU.

12. 5. 05
...nahoru ▲