Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
22. 6. 06

Vízová politika členských států EU - Monitorovací zpráva

Tato monitorovací zpráva je součástí programu Přátelské hranice EU, který od roku 2002 organizuje Stefan Batory Foundation. Program je mimo jiné zaměřen na zlepšování vízových procedur pro občany východoevropských zemí, kteří cestují do Polska a dalších členských států EU.
Zpráva je výsledkem spolupráce mezi Stefan Batory Foundation, Collegium Civitas a dalších čtyře nevládních organizací z výchdní Evropy. Podporu poskytli také experti ze států EU a z polského Helsinského výboru pro lidská práva.

Základní výzkum pro tuto zprávu byl veden na konci roku 2005 na konzulátech některých států EU v Kyjevě, Kišiněvě, Minsku a Moskvě. Sledovány byly vízové systémy Belgie, Finska, Francie, Litvy, Německa Polska, České republiky a Velké Británie. Projekt zahrnoval rozhovory s 961 osobami, které podaly žádosti o vízum, z nichž 85% vízum skutečně obdrželo. Navíc byly vedeny podrobné rozhovory s osobami, které vízum nedostaly, a s personálem konzulátů.

Výzkum ukázal na jedné straně významné rozdíly ve vízových politikách jednotlivých členských států Shengenského systému, na druhé straně pak poukázal na řadu shodných prvků v praktikách jednotlivých konzulátů států účastnících se i neúčastnících se Shengenského systému. Z výzkumu vyplynuly některé otázky: Jaké by mělo být směřování vízové politiky, tak aby zamezilo vytváření další "železné opony" na východní hranici EU? Vedou současné diskuse a jednání o zjednodušení vízového režimu k významným změnám vízové procedury pro občany zpoza východní hranice EU?

22. 6. 06
...nahoru ▲