Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
30. 6. 14
Zdroj: Slovo 21
Téma: Integrace

Projekt „Vítejte v České republice“ nastavil podobu adaptačně integračních kurzů pro nově příchozí cizince

„Vítejte v České republice“ vrcholí! Projekt, který funguje od ledna 2013, vlastně nastavuje podobu budoucích adaptačně integračních kurzů pro nově příchozí cizince ze třetích zemí. Původně měly být povinné pro migranty už od ledna 2014, k očekávané změně zákona o pobytu cizinců v ČR ale zatím nedošlo. Slovo 21 je jediným subjektem v Česku, který má pilotní fázi těchto kurzů na starosti. Partnerem projektu je pražská pobočka mezinárodní organizace IOM

PRVOPOČÁTKY PROJEKTU A NASTAVENÍ PODOBY KURZŮ

Zkušenost s adaptačně integračními kurzy Slovo 21 získalo už z projektu Základní orientace. Jeho součástí bylo také několik pilotních adaptačně integračních kurzů, které měly odhalit, jak by v budoucnu měly co nejlépe a nejefektivněji fungovat. Mimo jiné z nich vyplynulo, že důležitou součástí kurzu je podpora dobrého pocitu migrantů a migrantek, kteří přijeli do nové země a často se zpočátku příliš neorientují. Ostatně to dokládá i zpětná vazba účastníků, kteří pilotní fází kurzů prošli. Z více než 140 získaných dotazníků v rámci úvodního projektu „Základní orientace“ se 66 % účastníků vyjádřilo, že má výborný pocit z uvítacího kurzu a 26% kurz hodnotilo jako velmi dobrý.

„Bydlím v Čechách už dlouho, ale když si vzpomenu, kolik peněz a času bylo utraceno jenom kvůli nedostatku informací, co se předávají na tomto kurzu, myslím, že je to opravdu velká podpora pro cizince,“ říká jeden z účastníků pilotního kurzu. A další doplňuje: „Děkuji moc za tento kurz, který je opravdu perfektní. Bydlím v Čechách už 3 roky a bohužel jsem musela získávat informace sama, i když jsem neuměla česky. Tento kurz zachrání cizince od velkých chyb, protože ti většinou nerozumí a neví, že dělají něco ilegálního!“

Vítejte v České republice v plné síle

„Na základě výsledků zmíněného projektu Základní orientace jsme také došli k závěru, že je potřeba proškolit dostatečné množství lektorů a tlumočníků, kteří po schválení změny zákona o pobytu cizinců na území České republiky budou schopni kvalitně tyto kurzy vést,“ říká vedoucí projektu Bulgan Otgonsuren Rico. A dodává, že během „Vítejte v České republice“ se podařilo úspěšně proškolit 39 lektorů a 32 tlumočníků adaptačně integračních kurzů.

Znalosti, které lektoři na školeních získali nejen ze sociálně právní oblasti, budou předávat cizincům na samotných pilotních adaptačně integračních kurzech. Ty se pomalu začínají rozbíhat v rámci pokračujícího projektu „Vítejte v České republice II“. Lektoři tak budou mít důležitou úlohu nejenom jako nositelé znalostí, ale i jako ti, kteří zprostředkovávají kontakt s novou zemí.

U tlumočníků těchto kurzů je zase důležitá znalost terminologie spjatá s migrací a integrací cizinců. „Globalizační efekty, které jsou od pradávna součástí světového společenství, způsobují vznik některých slov, které se velmi dobře překládají ve většině jazyků, jako je matka, otec, škola, jídlo a tak dále. Profesionální komunitní tlumočník si však musí být vědom toho, že právě při tlumočení těchto slov mezi různými kulturami může docházet k velmi závažným nedorozuměním, protože nejsou vidět,“ říká předseda společnosti Klub Hanoi Jiří Kocourek: Jak pro lektory, tak pro tlumočníky byla v rámci projektu vytvořena metodická příručka, která jim v jejich práci bude sloužit jako pomocná ruka. „Příručky obsahují mimo jiné časové dotace pro jednotlivé části tak, aby v rámci 8 hodin bylo zvládnuto celé spektrum předávaných informací,“ říká Bulgan Otgonsuren Rico ze Slova 21. „Metodické materiály a jejich úprava reaguje na podněty od vyškolených lektorů, školitelů, odborníků v oblasti integrace cizinců i na dotazníkové šetření od samotných cizinců,“ vysvětluje Marie Říhová z partnerské organizace IOM Praha.

CELÝ BALÍČEK INFORMACÍ ANEB OPRAVDU VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE!

Adaptačně integrační kurzy se v některých integračních centrech už naplno rozbíhají, i když zatím ze zákona povinné nejsou – a to v rámci pokračujícího projektu „Vítejte v České republice II“. Pro nově příchozí cizince, kteří jimi projdou, bude jako dostatečný zdroj informací pro případné „domácí studium“ sloužit informační balíček. Ten obsahuje brožuru s detailnějšími informacemi o pobytu v ČR a kontakty na neziskové organizace a integrační centra. Součástí balíčku je také film, který divákovi zprostředkovává důležité informace o základní socio-kulturní orientaci v české společnosti.

Scénky typické pro danou situaci si zahráli kromě hlavního protagonisty i další postavy ztvárněné cizinci žijícími v Česku. „Brožura byla vytištěna v češtině, angličtině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině a do stejných jazyků byl přeložen i film. Celkem bylo vyrobeno 10 tisíc balíčků a distribuovali jsme je do pracovišť Odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra a také do integračních center,“ vysvětluje vedoucí projektu „Vítejte v České republice“ Bulgan Otgonsuren Rico.

30. 6. 14
Zdroj: Slovo 21
Téma: Integrace
...nahoru ▲