Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
20. 6. 14
Zdroj: migraceonline.cz

Praha schválila koncepci integrace cizinců

Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo dne 19.6.2014 Koncepci hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců.

Po téměř dvou letech debat a příprav koncepce integrace cizinců ji nyní schválily Rada a Zastupitelstvo hl.m.Prahy. Přestože téměř každý osmý Pražan nebo Pražanka nemá občanství ČR (celkem 158 725 osob k 31.10.2013), Praha dosud neměla žádnou koncepci integrační politiky, která by zohleňovala specifické potřeby různých skupin imigrantů a imigrantek a odpovídající přizpůsobení veřejných a dalších institucí.

Tato koncepce obsahuje popis situace cizinců v Praze především na základě statistických dat, představuje instituce aktivní v této oblasti (Integrační centrum Praha, nevládní organizace, městské části, atd.), jakož i navrhuje aktivity pro pět hlavních priorit (výzkum, financování služeb, informovanost, vzdělávání, přístup cizinců k sociálním a dalším službám). V mnohém se navazuje na státní koncepci integrace, ale též se pražská koncepce liší. Například definice cílových skupin je určena následovně: „Pražská koncepce se odkazuje na národní koncepci a je tedy primárně zaměřena na cizince ze třetích zemí, kterých je podle dostupných statistik v hl. m. Praze nejvíce. Z pražské koncepce však nejsou nijak vyloučeny žádné kategorie migrantů (bez ohledu na zemi původu nebo druh pobytu) – priority a jejich doporučení se vztahují na všechny migranty, ale i odbornou a laickou veřejnost.“ Nyní započne práce na akčním plánu, který by měl podrobněji vymezit jednotlivé činnosti a úkoly stanovené koncepcí.


esf_eu_oplzz_podporujeme_horizontal_cmyk_2.jpg

Tento článek vznikl v rámci projektu Na práci v ČR, financovaném z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
20. 6. 14
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲