Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
9. 1. 14
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
Otevřená platforma. Texty nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Pod bičem otrokáře obdivovat krásy Českého Krumlova: studenti Anglo-americké vysoké školy diskutovali o filmu „Vítejte v České republice“

Jak vítá cizince film sponzorovaný Ministerstvem vnitra? Podle autora tohoto komentáře stereotypními pohledy a ignorováním multikulturního Česka. Jaký máte na film názor vy? Pište na migraceonline@mkc.cz.

Zahraniční studenti Anglo-americké vysoké školy diskutovali o filmu „Vítejte v České republice“. Promítnutí filmu a následná diskuse se odehrály v rámci semináře o globální migraci pro studenty Fakulty mezinárodních vztahů a diplomacie. Studenti ocenili atraktivní a místy vtipnou formu videa. K obsahu filmu však vznesli řadu výhrad, které opírali jak o své znalosti migrační problematiky v České republice, tak i – část z nich – vlastní zkušenosti migranta v ČR. Uvedenou diskusí je inspirováno následujících několik poznámek na konto snímku.

Z filmu je především patrná určitá naivní a sebestředná představa o migrantech, o tom, kdo vlastně jsou, odkud pocházejí, co potřebují a po čem touží. Projevuje se zejména v nesouladu mezi cílovou skupinou, které má být film určený, a předkládanými informacemi. Film cílí na dlouhodobé pracovní migranty ze třetích zemí. Přestože má být účelem pobytu Oksany v ČR sloučení rodiny, v dalším kontextu je vykreslena jako typická nízko-kvalifikovaná pracovní migrantka. Stejně tak zřejmě africký student Lion není žádný „erasmák“, ale budoucí ekonomický migrant s cílem dlouhodobého usazení na našem území. Informace filmu jsou však užitečné spíše turistům. Těžko lze totiž předpokládat, že vietnamský agenturní dělník pro český strojní průmysl či Ukrajinka pracující například v gastronomii nebo úklidu kanceláří bude lézt po skalách, obdivovat krásy Českého Krumlova a rekreovat se v Karlových Varech. Výše zmíněným pravděpodobně ani nezbude čas ani peníze na hospodské sledování hokejových utkání. Znalosti o tom, jakému sportu a jakým způsobem Češi tolik fandí, co při tom pijí a že si kdysi dávno pak zamuzicírovali, tedy nejsou to nejdůležitější, co tito migranti potřebují vědět.

Stejně jako neporozumění reálným potřebám migrantů se do filmu promítá i nepochopení jejich skutečných problémů. Jako by film přihlouple tvrdil: Nenech si vzít pas a přečti si pracovní smlouvu, pak bude všechno v pořádku. Zkušenosti pracovních migrantů jistě nejsou jen ve stylu novodobého otroctví, kdy je migrant plně v područí zprostředkovatelů a do obsahu smlouvy, pokud vůbec nějaká existuje, nemá šanci zasáhnout. Nebo kdy může jen těžko vzdorovat svému „otrokáři“ ohledně držení pasu či vůbec možnosti spatřit venkovní svět mimo svou ubytovnu a manufakturu. Pokud má ale film migrantům pomoci, měl by se zaměřit spíše na to zlé, co by je zde mohlo čekat, a nikoliv na malování idylické a poněkud dětinské selanky o trávení volného času. Ta musí mnohým přistěhovalcům jistě připadat jako černý humor na jejich účet. Z celého videa tak čiší paternalistický přístup jeho tvůrců k migrantům, kterým se musí vysvětlit zcela základní věci. Úplně se ignoruje fakt, že mnozí – typologicky vzato včetně třech hrdinů filmu – museli projevit značné organizační schopnosti a být schopni nashromáždit nemalý kapitál, aby se do ČR vůbec dostali. Dětinskost a určitá nesvéprávnost migrantů se přitom projevuje nejen v předkládaných informacích, ale též v různých náznacích již v samotném úvodu filmu, kdy herci schválně koktají svou představovací frázi v češtině. Místo neznalosti českého jazyka však evokují spíše ponižující demenci, což dokresluje shovívavý úsměv průvodce filmem hned vzápětí.

Konstrukce patrné asymetrie mezi „hostitelem“ a „hostem“ může být celkem vědomou snahou tvůrců či spíše zadavatelů videa dát jasně najevo, kdo je tu doma a kdo určuje „pravidla hry“. Obávám se však, že tato nadřazenost „domácích“ je silně zintenzivněna možná neplánovanou projekcí maloměšťáckých stereotypů o „nás“ Češích a o cizincích, kteří do ČR přicházejí. Nejde jen o průsvitnou „pardálí“ halenku Ukrajinky, vytaženou z inventáře laciného bordelu, nebo „vysmátou“ image černocha Liona, ale především vytváření obrazu o nás jako „pupku světa“. Jako místě, kde by všichni chtěli žít, ale jen nemnohým se to poštěstilo. Kdyby si osudovou fortunu ve své omezenosti přistěhovalci neuvědomili, blahosklonně jim alespoň pár národních skvostů (samozřejmě nic složitého, co by nepochopili) připomeneme. Pandánem ke kráse naší země a kultuře našeho národa je logicky absolutní nicota, ze které migranti přivandrovali. Jak samozřejmé, že Afričan, Ukrajinka a Vietnamec chodí na oběd do „české“ hospody, absolvují „českou“ svatbu a slaví spolu „české“ Vánoce se stromečkem a rozbalováním dárků! Nepřekvapí, že největší radost migrantům udělá český hokejový dres.

Zdá se, že nám film spíše ukazuje, jak se migranti jeví z oken letenské „kachlíkárny“. Otázky však vzbuzuje i role ostatních organizací jako Slovo 21, které mají nezpochybnitelné zkušenosti a znalosti života migrantů v ČR a které se na přípravě filmu podílely. Pozoruhodné je i to, že Ministerstvo vnitra zároveň sponzoruje řadu prospěšných informačních projektů pro migranty. Lze mezi ně zařadit film Mezinárodní organizace pro migraci „Skvělá příležitost“ určený potenciálním pracovním migrantům z Mongolska, který otevřeně ukazuje mnohem reálnější situace.

Jako doplnění této glosy si dovoluji uvést ještě v angličtině vyjádření k videu dvou účastnic výše uvedené diskuse:

Katharina Lehner, Rakousko

All in all, I think this video was a nice attempt but totally failed. First of all, the information is unnecessary and does not help at all if you are new in this country. I can remember how I felt when I came here: you need somewhere to live; you need somebody to help you with the Czech language (because, unfortunately, there are lots of people that do not speak English or they don’t want to); you need people to get visa information; and more. This video totally misses the purpose!

Secondly, I really didn’t like that official videos from migration organizations had stereotypes not only of international migrants, but Czechs as well! That's sad and this video helps no one because it provides a reason for “othering” when integration should be the goal. It also creates an image of a “superior culture” that we should aim to achieve. Therefore one has to rethink if the goal is whether we want them to totally assimilate or we want a multicultural society where we can profit both from each other. From the video, one has to think if the goal for migrants is total assimilation or if the Czech Republic is a multicultural society where both natives and migrants can benefit from the cultures of one other. However, we have to recognize that this video signals expectations that migrants assimilate and that the cultures of migrants are not welcome.

Elya Avetisyan, Arménie

My impression was that migrants remain strangers in the CR. If they create their own expat group, this means that while they may be accepted by the other migrants, they may not be accepted by local people.

Ondřej Klípa
Ondřej Klípa vystudoval slavistiku (se spec. polština) a etnologii na FF UK (Mgr.) a Mezinárodní teritoriální studia na IMS FSV UK (Bc., Ph.D.). Pracoval v sekretariátech Rady vlády pro národnostní menšiny a Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny na Úřadu vlády a v Centru zahraniční spolupráce Arcidiecézní charity Praha. Nyní působí ve společnosti Člověk v tísni. Na Fakultě sociálních věd UK a Anglo-American University učí kurzy zaměřené na migraci, etnické konflikty, etnické a náboženské menšiny a sociální vyloučení. Je členem redakční rady Migraceonline.cz.
9. 1. 14
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
V této sekci budeme rádi publikovat vaše texty týkající se aktuálního dění v oblasti migrace. Texty musí být ucelené a v rozsahu 1 až 3 normostrany. Texty v sekci „komentáře“ nejsou striktně žánrově vymezené, mohou být například reakcí na politické dění nebo popisem osobní zkušenosti. Publikované texty nemusí souhlasit s názory redakce. Pokud však vyjadřují rasistické či jinak diskriminační postoje nebo nesplňují základní předpoklady formální kvality, nebudou publikovány. Přečtěte si informace pro autory. Kontaktní adresa pro sekci komentářů je na migraceonline@mkc.cz.
...nahoru ▲