Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
12. 11. 12
Zdroj: migraceonline.cz

Debata o prekérní práci v obchodech: co mohou dělat odbory v Česku a USA?

Záznam z debaty o postavení zaměstnanců obchodních řetězců, jejich zkušenosti s prekérní prací a roli odborů v této oblasti. Zvláštní důraz byl kladen na roli odborů v Česku a v USA ve vztahu k migrantům.

Problematika pracovní migrace a s ní spojených práv a povinností migrantů je v ČR důležitým tématem. Po kauze „Stromkařů“ je třeba nadále upozorňovat na mnohdy nedůstojné a protiprávní zacházení nejen s pracovníky – migranty, ale i tuzemskými pracovníky.

Debata zaměřená na prekérní práci proběhla v úterý 25. září 2012 v klubu K4 v centru Prahy, a zaměřovala se na srovnání české zkušenosti s přístupem k této problematice v USA. Hlavním hostem debaty byla Carolyn Gleason z Retail Action Project v New York City, jako mluvčí se debaty účastnila Helena Radová - pracovnice obchodního řetězce, Natalia Shulga z Ukrajinské iniciativy, Jiří Šafář z Odborového svazu pracovníků obchodu, moderátorem byl Marek Čaněk z Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR. Debata byla podpořena z malého grantu Velvyslanectví USA (projekt "Enhancing migrants’ rights: exchanging experiences between U.S. and Czech non-governmental organizations").

V záznamu jsou nastíněny stanoviska řečníků a jejich zkušenosti se zvyšujícími se nároky na pracovníka a strachu protestovat proti zaměstnavateli (Helena Radová), nahraditelnosti klasických pracovních úvazků zkrácenými úvazky a vztahu odboru k migrantům (Jiří Šafář).  Zásadní část je věnována Carolyn Gleason a její zkušenosti s pořádáním kampaní a protestů. Natalia Shulga pak prezentovala svou zkušenost s postavením Ukrajinců a jejich omezené protestovat proti neadekvátním pracovním podmínkám v hostitelské zemi, které vychází do značné míry z nejistoty jejich pobytové statutu.


Záznam z debaty o postavení zaměstnanců obchodních řetězců on Vimeo.

12. 11. 12
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲