Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
4. 4. 13
Zdroj: migraceonline.cz

Úmluva OSN o právech migrujících pracovníků a práva neregulérních migrantů

Často opomíjená Úmluva OSN o právech migrujících pracovníků nebyla dosud ratifikována žádným státem Evropské unie. Důvody pro to jsou různé. Článek poukazuje na obsah Úmluvy v té části, která se vztahuje na všechny migrující pracovníky, včetně neregulérních a zamýšlí se nad tím, zda tato práva jsou již zaručena jinými úmluvami OSN, českým či evropským právem – a nad možnostmi přijetí Úmluvy v České republice.

Celý článek naleznete v příloze.

Tento článek vznikl v rámci projektu Na práci v ČR, financovaném z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

esf_eu_oplzz_podporujeme_horizontal_cmyk.jpg


Hana Lupačová
Hana Lupačová je asistentkou soudkyně Nejvyššího správního soudu, doktorandkou na Paneurópské vysoké škole v Bratislavě a vyučující v Klinice uprchlického a cizineckého práva na Masarykově univerzitě. Momentálně je na rodičovské dovolené.
4. 4. 13
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲