Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Rovné šance na prahu českých domácností: víte, kdo Vám doma uklízí?

Pomocnice v domácnosti, které vyžehlí, nakoupí a uvaří, chůvy na hlídání dětí, které umí perfektně anglicky nebo uklízečky, které docházejí několikrát týdně přímo do domu – anebo vše v jedné osobě. Poslední dobou se ani v českých domácnostech nejedná o nic neobvyklého. Na našem trhu operují i specializované agentury, které nabízejí chůvy z Filipín nebo uklízečky z Ukrajiny. Tato specifická skupina žen migrantek, které pracují v českých domácnostech, je však zároveň jednou z nejzranitelnějších. Právě tomuto aktuálnímu tématu se proto věnuje projekt „Rovné šance na prahu českých domácností“, na kterém od července pracují Sdružení pro migraci a integraci (SIMI), společnost Člověk v tísni, reklamní agentura Ogilvy&Mather a Národohospodářský ústav AV ČR.

Anna má doma na Filipínách manžela a dvě děti ve školním věku. Nemohli najít práci a aby zaplatili živobytí a dětem studia, přijala Anna nabídku české agentury a po pěti měsících se nastěhovala přímo do rodiny manželů Novákových. Tím, že s nimi bydlí, se tak její pracovní doba moc neřeší – občas je k dispozici i 18 hodin denně, ráno vstává s dětmi, přes den uklízí dům, chystá oběd a večeři pro rodinu, odpoledne se s dětmi učí, večer je pak uspává a potom většinou ještě chvilku žehlí. Pracuje i o sobotách. Ze začátku se zdá, že je všechno v pořádku, jenom se Anně stýská po rodině a mrzí jí, že vychovává cizí děti, zatímco ty své už několik měsíců neviděla. Po čase pochopí, že pracovní podmínky nejsou zcela standardní když se odhodlá k odmítnutí dalšího úkolu, vztahy se začnou ochlazovat. Navíc slíbené peníze dostává s čím dál tím větším zpožděním a občas dostane i méně, většinou kvůli tomu, že se paní Novákové zdá, že nakoupila moc draho nebo toho sama zbytečně moc snědla. Její rodina na Filipínách přitom na Anninu výplatu čeká každý měsíc a z toho důvodu si Anna také vůbec nedovolí se pokusit od Novákových odejít. Peníze potřebuje, navíc neumí česky a přestože je tu už několik měsíců, nikoho tu nezná a neví, na koho by se mohla obrátit…

Anna je sice fiktivní, ale podobných příběhů se děje okolo nás spoustu. „Cílem našeho projektu je zlepšit postavení této velice zranitelné skupiny žen na trhu práce, poskytnout jim nezbytné informace a sociální a právní poradenství. Chtěli bychom ale také skrze mediální a komunikační kampaň, na které spolupracujeme s agenturou Ogilvy&Mather, vyvolat celospolečenskou diskuzi a přítáhnout k tomuto aktuálnímu tématu pozornost široké veřejnosti,“ vysvětluje Magda Faltová, koordinátorka projektu a ředitelka SIMI. V rámci projektu proto vznikne mimo jiné specializovaná webová stránka v několika jazycích, která bude obsahovat informace k tématu pro samotné cizinky, jejich zaměstnavatele, média i veřejnost.

Protože se jedná o vysoce aktuální téma, které ale zatím nebylo v našich podmínkách nijak zmapováno, je součástí projektu i rozsáhlý odborný výzkum, který realizuje Národohospodářský ústav AV ČR ve spolupráci s dalšími experty. „S výsledky výzkumu bychom chtěli seznámit i zástupce státní správy a odpovědné politiky, kteří mohou ovlivnit českou legislativu a migrační politiku“ dodává Magda Faltová. Tomuto tématu se věnuje i Mezinárodní organizace práce, která loni sepsala Úmluvu o pracovnících v cizí domácnosti. Sněmovna letos v červenci úmluvu odmítla ratifikovat s tím, že z „hlediska vnitrostátní praxe České republiky však otázka práce v cizí domácnosti není natolik významná, aby odůvodňovala potřebu změn v pracovněprávní legislativě nutných pro případ ratifikace Úmluvy.“

Kontakty:

Magda Faltová, projektová koordinátorka, faltova@refug.cz, 224 224 379
Marie Heřmanová, mediální koordinátorka, Člověk v tísni, marie.hermanova@clovekvtisni.cz, +420 777 782 088
Kateřina Dederová, PR SIMI, dederova@refug.cz, 224 224 379

Další informace najdete na webových stránkách SIMI a ČvT:
www.migrace.com/cs/pracovni-migrace/kampan-domaci-pracovnice
www.migration4media.net

Úmluva MOP o pracovnicích v cizí domácnosti: http://www.psp.cz/doc/00/09/59/00095995.pdf
Sněmovní tisk 708/0, část č. 1/10 Úmluva MOP č. 189 o pracovnících v cizí domácnosti: http://www.psp.cz/ff/a4/af/6a/08.htm

31. 7. 12
...nahoru ▲