Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
29. 8. 13
Zdroj: migraceonline.cz

Migrace Romů do a z Kanady: Případ České republiky, Maďarska a Slovenska

Centrum pro politická studia na Středoevropské univerzitě představilo soubor esejí s názvem Migrace Romů do a z Kanady: Případ České republiky, Maďarska a Slovenska, které nazírají na různé aspekty romské migrace z a do Kanady. Základním předpokladem je, že kanadská migrace Romů by měla být chápana jako proces motivovaný smíšenou řadou faktorů, a z analytického hlediska by měla být studována ne jako utečenecká nebo pracovní migrace, ale jako kombinace obou.

Publikace je rozdělena do dvou částí zabývajícími se právními a politickými perspektivami procesu a případovými studiemi. První dvě eseje zkoumají legální a politické komponenty ovlivňující romskou migraci, zatímco ostatní zprávy jsou založeny na kvalitativních, empirických studiích provedených v třech středoevropských krajinách – České republice, Maďarsku a Slovensku – a v Kanadě. Tyto případové studie jsou navrženy tak, aby pojednaly o migraci Romů z mikro perspektivy využívajíce stejnou metodologii a stejný koncepční rámec.

Podle autorů, faktory pohánějící migraci jsou sociální, politické i ekonomické: zhoršující se mezietnické vztahy, vzestup a šíření násilí a politického rasizmu a strachu z rasistických útoků, deprivace a zhoršení životních podmínek pro ty nejchudší, a stigmatizace etnicity. To všechno se přemítá do podmínek, kterým musí Romové denně čelit, do zaměstnanecké a vzdělávací diskriminace, a slovního a fyzického rasového násilí.

Publikace je součástí výzkumného projektu Roma Migration to and from Canada. Experiences of Czech, Hungarian and Slovak Returnees, s podporou Středoevropské univerzity. Soubor paperů byl taky podpořen projektem ACCEPT PLURALISM: Tolerance, Pluralism and Social Cohesion: Responding to the Challenges of the 21st Century in Europe, financovaným Evropskou komisí.

29. 8. 13
...nahoru ▲