Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Romové viděni bez předsudků

Dvouletý projekt organizace Media Diversity Institute pomáhá romským komunitám ve střední a východní Evropě překonat diskriminaci, marginalizaci a porušování jejich práv prostřednictvím žurnalistického vzdělávání a posilování podílu romských hlasů v médiích.

Projekt „Romové viděni bez předsudků“ běží od roku 2004 v následujících zemích: Albánie, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Srbsko a Černá Hora. Projekt je zaměřen na budování kapacit neziskového sektoru a lokálních vůdců, profesionální rozvoj romských novinářů, propojování romských a neromských novinářů, jakož i romských komunit s médii, které o nich podávají zprávy, a na produkci kvalitního zpravodajství o Romech.

Partnerem Media Diversity Institute je bělehradská tisková agentura BETA News. V rámci projektu píšou její korespondenti z balkánských zemí články související s romskou tematikou. Jejich snahou je představit Romy pravdivějším a vyváženějším způsobem tak, aby se zemezilo jejich segregaci a stereotypizujícímu pohledu většinové společnosti. Články vyprodukované v rámci tohoto projektu jsou zdrarma k dispozici k publikování a jsou přeložené do následujícíh jazyků: angličtina, albánština, makedonština, bosenština, chorvatština, srbština a romština.

2. 2. 06
...nahoru ▲