Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
17. 12. 15
Zdroj: migraceonline.cz

Metodiky identifikace lokalit segregace a prevence rezidenční segregace a podpory integrace

Metodiky identifikace lokalit segregace a prevence rezidenční segregace a podpory integrace
Metodiky jsou výstupem dvouletého projektu, jehož cílem byl přenos existující teoretické znalosti o prostorové koncentraci sociálně znevýhodněných skupin do metodických podkladů pro praktickou tvorbu politik na úrovni obcí. Obě metodiky byly zpracované na základě výzkumu zaměřeného na procesy segregace a integrace cizinců v Česku, jsou nicméně koncipovány jako univerzálně platné a aplikovatelné na různé prostorové koncentrace sociálních skupin v nerovném postavení.

Metodika identifikace lokalit rezidenční segregace

Cílem metodiky je identifikace lokalit rezidenční segregace sociálních skupin v nerovném postavení. Uživatelům umožní lokalizovat místa potenciálního rizika segregace a zhodnotit závažnost koncentrací sociálních skupin v nerovném postavení z hlediska segregace. Metodika představuje návod pro identifikaci sociálních skupin v nerovném postavení, identifikaci lokalit jejich koncentrace a vyhodnocení, zda je obyvatelstvo těchto lokalit segregováno. 

Celá metodika je ke stažení zde.

Metodika prevence rezidenční segregace a podpory integrace cizinců v lokalitách koncentrace zahraničních pracovníků

Metodika nabízí postup a návod pro identifikaci procesů, které utvářejí charakter konkrétních lokalit koncentrace a segregace a interakce jejích obyvatel v rámci širší místní společnosti. Na základě vyhodnocení analýzy současného stavu, rizik, bariér a potenciálů nabízí postup k určení dílčích cílů a opatření pro intervenci s cílem odstranit znaky, příčiny a důsledky segregace a podpořit integraci do místní společnosti. Metodika je připravena jako univerzálně platná a aplikovatelná na všechny sociální skupiny koncentrované v lokalitách ohrožených segregací nebo segregovaných.

Celá metodika je ke stažení zde.


Metodika vznikly s podporou projektu TD020368 „Prevence segregace a podpora sociální integrace zahraničních zaměstnanců firem zpracovatelského průmyslu v místech jejich pracovišť a bydlišť“ řešeného v rámci programu OMEGA Technologické agentury České republiky podporujícího aplikovaný výzkum a experimentální vývoj.

TACR_logo_white_red.jpg
logo_Omega.jpg

17. 12. 15
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲