Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
24. 6. 15
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace

Metodologie integračních workshopů

  • Podpora strategického přístupu k integraci cizinců v obcích.
  • Návod na přípravu a realizaci integračních workshopů.
Počet cizinců v českých městech pozvolna roste. Nabízí se tedy otázka, jak lépe využít jejich potenciál a jak předcházet problémům, které mohou v oblasti vzájemného soužití vznikat? Základem je systematický přístup k integraci cizinců na komunální úrovni.

Co ve stávající nabídce sociálních služeb schází? Co na přítomnosti cizinců trápí starousedlíky? Přes koho lze navázat komunikaci s cizinci? A co vlastně nejvíce potřebují ze svého pohledu samotní cizinci? V mnoha případech  není vůbec jednoduché rozhodnout, kde začít a jaké první kroky je třeba v oblasti integrace cizinců podniknout.

Multikulturní centrum Praha z. s. (MKC Praha) přináší českým městům unikátní nástroj pro usnadnění strategického plánování v této oblasti – integrační workshop. Jeho prostřednictvím se snažíme pomoci obcím vybudovat integrační infrastrukturu za využití potenciálu všech aktérů i již existujících opatření. Workshop spojuje znalost místních podmínek se zkušenostmi německého specialisty na lokální integraci – nadace Bertellsmann Stiftung. Účastníkům se pod vedením zkušených facilitátorů daří v krátkém čase dospět k formulaci konkrétní strategie ušité na míru specifickým potřebám obce. Pomocí integračního workshopu mohou obce rovněž získat výraznou podporu při přípravě projektů v oblasti integrace cizinců z programů Ministerstva vnitra ČR, Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF), EU fondů nebo jiných zdrojů. Na integračním workshopu se v ideálním případě se setkávají lidé ze tří rozdílných sfér: představitelé města a městských organizací a škol, zástupci neziskových organizací a v neposlední řadě také zástupci samotných cizinců. Účast poslední skupiny vnímáme jako klíčový prvek workshopů. Zároveň se ale jedná v českém kontextu o velkou výzvu, protože cizinci zde nejsou zatím tak ukotveni a organizováni, jak je tomu v mnoha západních státech, kde dnes již není obtížné partnery uvnitř komunit cizinců nalézt.

Metodická příručka je primárně určena facilitátorům workshopu. Může ale sloužit též zástupcům obcí, kteří mají zájem se o nástroji integračních workshopů více dozvědět nebo kteří uvažují o zorganizování workshopu ve vlastní režii. Vzhledem k zásadnímu významu přípravných kroků, které jsou nezbytné pro určení celkového směru a časového formátu workshopu, se věnujeme v příručce nejen realizaci jednotlivých aktivit workshopu, ale představujeme též alespoň ve stručnosti též kroky, které by měly samotnému workshopu předcházet. Snažili jsme se o co největší konkrétnost: ať už v otázkách požadavků na prostor nebo strategie pro získání cizinců pro účast na workshopech. Chceme předat co možná nejpraktičtější znalosti a zkušenosti, které MKC Praha získalo během pořádání z realizace osmi workshopů v sedmi městech a městských částech.

Metodika popisuje postup při přípravě a realizaci workshopů v různých časových a obsahových variantách. Flexibilní struktura metodiky reflektuje zkušenost, že zaměření každého workshopu vždy určuje zadavatel (město, městské části) v dialogu s realizátorem. Proces vzniku zadání, které je často výsledkem několika setkáni mezi facilitátory workshopu, úředníky, kteří mají integraci cizinců nebo příbuznou agendu na starosti, a politickým vedení města, vnímáme jako důležitou součást přípravy workshopu. K přípravě patří i základní výzkum o situaci v daném místě, který pomůže identifikovat klíčové aktéry. Některé ze získaných informací mohou být rovněž prezentovány v rámci samotného workshopu.

Celou metodologii si můžete přečíst/stáhnout v sekci pro stažení.


Tento příspěvek vznikl v rámci projektu Na práci v ČR, financovaném z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

24. 6. 15
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
...nahoru ▲