Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
22. 5. 08
Zdroj: migraceonline.cz
Otevřená platforma. Texty nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Tam můžete, zpátky už ne: problémy s tranzitem přes schengenské země

Komentář zaznamenává vyprávění Ottových z ruského Kaliningradu, kteří byli na cestě z Česka do Ruska zadrženi polskou cizineckou policií a vyhoštěni na tři roky z Polska. Dokumentuje tak jeden z mnoha případů, kdy byli cizinci s dlouhodobým českým pracovním vízem typu D vyhoštěni z jiné schengenské země v důsledku nedostatečné informovanosti a nejasně definovaných podmínek, za nichž mohou cizinci po schengenských zemích cestovat.

V březnu 2008 jsme získali české národní dlouhodobé vízum. Stejně jako mnoho dalších cizinců s tímto vízem jsme nevěděli, že nás toto národní (nikoli schengenské) vízum opravňuje pouze k tranzitu přes území jiných států směrem do ČR a nikoli zpět. 24. března 2008 jsme vyjeli autem z Kaliningradu, přejeli celé Polsko a večer dorazili do Prahy. O dva dny později jsme se vraceli zpět do Kaliningradu, abychom si tam ještě něco zařídili, a naše cesta vedla opět přes Polsko. Asi po deseti kilometrech po překročení česko-polské hranice jsme byli zastaveni na dálnici polskou cizineckou policií. Ta nás dopravila zpět na hraniční přechod. Po několika výsleších nás policisté informovali o tom, že naše česká víza nás neopravňují k tomu tranzitovat přes Polsko. Později nám dali podepsat protokoly (pouze) v polštině. V budově celnice s mřížemi na oknech a dveřích jsme byli drženi do večera. Poté, co si policisté zapsali všechny údaje z pasů a udělali podrobný seznam věcí, které jsme u sebe měli v době zatčení, přemístili nás do vazební věznice. Tam jsme byli znovu vyslýcháni a posléze umístěni do cely. Našeho syna Alexandra od nás oddělili a odvedli neznámo kam. Bylo mi řečeno, že s námi být nesmí. Přivedli ho až druhý den během oběda. Alexandr mi později řekl, že byl držen ve druhé budově v místnosti, která byla rozčleněná mřížemi na 3 části: v první bylo okno, v druhé byl on, čtyři postele, stůl a židle, a ve třetí stráže, které se střídaly po osmi hodinách. Budova, kde jsme byli držení, byla plná lidí zadržených z podobných důvodů jako my. A stále přicházeli další. Museli jsme podepsat mnoho dokumentů v polštině a nikdo nám nevysvětlil, co přesně podepisujeme.

Večer druhý den od zadržení nám byly navráceny naše věci (kromě mobilních telefonů a pasů). Policie nám dala červené razítko do pasů o zákazu vstupu na území Polska a předala rozhodnutí o neoprávněném překroční česko-polské hranice v polštině, legislativní odůvodnění přestupku v ruštině jsme dostali až na samý závěr. S eskortou nás pak dopravili na hranici s Českou republikou. Až v osm hodin večer jsme byli předáni českým celníkům, kteří nám vrátili zpět zbylé věci a naše pasy. Celou tu dobu jsme nesměli u sebe mít ani hodinky, ani mobily.

Všichni jsme dostali razítka do pasu o zákazu vstupu na území Polska. Tento zákaz vstupu byl vystaven na tři roky a to jen díky tomu, že jsme byli ochotni souhlasit se zaplacením všech nákladů spojených s návratem do Čech. Jinak by zákaz trval pět let.

Na základě této zkušenosti již víme, k čemu nás naše vízum opravňuje a k čemu ne. Kvůli nedostatku informací jsme se dopustili přestupku, přesto se ale musím ptát: opravdu byl náš přestupek natolik vážný, že jsme museli strávit prakticky třicet šest hodin ve vězení bez tkaniček, vyslýchaní, zavření v cele odděleně od syna? Měli jsme české vízum a vraceli jsme se po dvou dnech přes Polsko úplně stejnou cestou, kterou jsme do Česka přijeli... Když jsme se později vrátili do Kaliningradu letecky přes Prahu, snažili jsme se v celé situaci zorientovat a informovali jsme se na několika institucích. Na polském konzulátu v Kaliningradě nám sdělili, že tranzit přes Polsko bez tranzitního víza tam a zpět je možný do 10.06.2008, kdy skončí jakési přechodné období, o kterém nám ale nesdělili nic bližšího. O problému se zpáteční cestou nám nebylo řečeno nic. Na českém konzulátu dokonce tvrdili, že zadržování ruských občanů na teritoriu Polska v době tranzitu je v rozporu se zákonem. Jak je vidět, získat správné informace před tím i potom, co je člověk potrestán za jejich neznalost, je skutečně těžké.

Valentina Batueva
Valentina Batueva se narodila v Rusku, ale svých třinácti letech se přestěhovala do ČR. Na Karlově univerzitě v Praze vystudovala politologii a mezinárodní vztahy.
22. 5. 08
Zdroj: migraceonline.cz
V této sekci budeme rádi publikovat vaše texty týkající se aktuálního dění v oblasti migrace. Texty musí být ucelené a v rozsahu 1 až 3 normostrany. Texty v sekci „komentáře“ nejsou striktně žánrově vymezené, mohou být například reakcí na politické dění nebo popisem osobní zkušenosti. Publikované texty nemusí souhlasit s názory redakce. Pokud však vyjadřují rasistické či jinak diskriminační postoje nebo nesplňují základní předpoklady formální kvality, nebudou publikovány. Přečtěte si informace pro autory. Kontaktní adresa pro sekci komentářů je na migraceonline@mkc.cz.
...nahoru ▲