Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
25. 10. 05
Zdroj: migraceonline.cz

Dopad kvalifikační směrnice do české legislativy

V současné době se připravuje již desátá novela azylového zákona z roku 1999. Tentokrát si novelizace klade za cíl transportovat do citovaného zákona tzv. kvalifikační směrnici, další z vydaných směrnic Evropské unie, a to do závazného data 10. října 2006. Článek stručně nastiňuje některé chystané změny, především pak přibližuje navrženou konstrukci institutu tzv. mezinárodní ochrany, do kterého bude nově spadat jak udělení azylu, tak i udělení doplňkové (subsidiární ochrany) a pojednává i o dalším zaváděném pojmosloví. Do českého azylového zákona se tak dostává mj. definice doplňkové ochrany, a dále například pojmy vážná újma či nediskriminační násilí, naopak mizí zákonné vymezení tzv. překážek vycestování. V článku je pozitivně hodnoceno například to, že při posuzování „zjevné nedůvodnosti“ azylové žádosti v případě alternativy vnitřního útěku bude nově přihlíženo k osobní situaci žadatele, stejně tak jako skutečnost, že na rozdíl od stávající konstrukce institutu strpění je institut doplňkové ochrany, který stávající strpění nahrazuje, lépe a precizněji definován. Naopak článek poukazuje na některé nedostatky navrhované české právní úpravy a okrajově se dotýká výhrad ke kvalifikační směrnici samotné.


Pavla Hradečná
Mgr. Pavla Burdová Hradečná působí jako právnička v Poradně pro uprchlíky.
25. 10. 05
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲