Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

EUDO Citizenship Observatory. Country Report: Česká republika

Baršová v texte poskytuje detailnú analýzu vývoja českého občianstva. V čase písania tohto reportu o občianstve v Českej republike, v roku 2009, sa jeho autorka Andrea Baršová vyjadrila, že "zákon o občianstve je zaseknutý medzi minulosťou a budúcnosťou".

Text je hodnotným zdrojom informácií pre každého, kto si chce rozšíriť poznatky o politike týkajúcej sa občianstva v Českej republike. Počnúc rokom 1918, krátko popisuje zákony o občianstve a politiky týkajúce sa občianstva v Českej republike. Najväčší dôraz kladie na posledné dve desaťročia a výrazné zmeny, ktoré v tomto období nastali. Článok sa však nesústredí iba na minulosť - vtedajší režim v roku 2009, ako aj plány a možnosti sú v texte tiež zahrnuté.

Celý text je dostupný zde.

Text vznikol pre EUDO Citizenship Observatory, ktorá je súčasťou nezávislej a interdisciplinárnej akademickej organizácie European Union Democracy Observatory. Jej webová stránka http://eudo-citizenship.eu/ poskytuje stále čerstvé informácie o právnych normách, prebiehajúcich debatách, ako aj rôzne štatistiky a analýzy.

Texty o občianskych zákonoch a politikách v iných, prevažne európskych krajinách http://eudo-citizenship.eu/country-profiles.

23. 5. 12
...nahoru ▲