Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
17. 8. 04
Zdroj: SOZE

Komplexní analýza azylového systému v ČR

Pavel Pořízek, právník organizace SOZE, v této rozsáhlé studii zkoumá současnou úpravu azylu v České republice. Nabízí srovnání se situací v jiných zemích EU anebo v severní Americe. Také navrhuje možné změny v legislativě. Zprávu vydalo SOZE v roce 2004 díky finanční podpoře Nadace OSF Praha.
Obsah:
1. Soulad stávající právní úpravy s platnými resp. navrhovanými směrnicemi EU upravujícími azylovou problematiku
2. Kontradikce udělování správního vyhoštění
3. Zajištění žadatelů o azyl
4. Analýza rozhodování NSS o přiznávání odkladného účinku podávaných kasačních stížností
5. Slučování rodinných příslušníků s azylantem
6. Efektivita azylového řízení a jeho zneužívání
7. Zaměstnávání žadatelů o azyl
8. Zlepšení právního postavení cizinců s udělenou subsidiární ochranou
9. Konkrétní návrhy legislativních a praktických změn
10. Zefektivnění ochrany uprchlíků
11. Integrace azylantů

17. 8. 04
Zdroj: SOZE
...nahoru ▲