Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.cz › Rakousko

Migrace v zemích střední a východní Evropy

Země střední a východní Evropy - migrace

Rakousko

Rakousko je jedna ze zemí, kde v posledních letech dochází k nárůstu počtu imigrantů. V období 2011-2012 se jejich počet zvýšil o 40%. Zároveň se však zmenšují rozdíly mezi počtem migrantů do Rakouska a těch, kteří z něho odcházejí. Podle rakouského statistického úřadu žilo v roku 2012 v Rakousku přibližně 970 000 cizinců (11,5% populace), přičemž víc jak 18% všech obyvatel má migrantský původ.

Imigranti nejčastěji přicházejí ze sousedního Německa, které je následováno Srbskem, Černou horou, Kosovem a Tureckem, přičemž víc než polovina všech přistěhovalců je z členských států EU. Ostatní migranti přichází nejčastěji z rodinných důvodů, za prací, nebo z humanitárních důvodů. Zvyšuje se počet zahraničních studentů (v období 2011-2012 představovali cizinci víc jak 1/5 studentů v Rakousku) a žadatelů o azyl (v období 2010-2012 došlo k nárůstu o asi 60%).

Současná rakouská legislativa pro migrační otázky je založena na souboru cizineckých zákonů přijatých v roce 2005 a jejich dodatcích. V roce 2011 pak byly přijaty nové regulace, Azylový zákon a Zákon o usazování a pobytu, které kromě jiného zakotvují bezplatnou právní pomoc v procesu získávání azylu a novou úpravu imigrace kvalifikovaných pracovníků s názvem Red-White-Red Card. Rakousko momentálně nemá jednotný imigrační úřad. S cílem zjednodušit institucionální podobu systému proto vláda v roce 2014 plánuje zprovoznit jednotný Federální úřad pro záležitosti cizinců a azyl.

V roce 2011 také došlo k schválení Národního akčního plánu pro integraci, který se zaměřuje především na pomoc při osvojování si znalostí němčiny s cílem umožnit občanům třetích zemí participaci na společenském, ekonomickém a kulturním životě v Rakousku. Stále častěji dochází k přenosu integrační odpovědnosti na lokální úroveň. Rakousko se proto snaží vyvíjet koncepce a návody ke komunální integrační politice, budovat struktury v jednotlivých obcích a podporovat iniciativy a projekty na této úrovni.

Vzdělaní uprchlíci v Rakousku

Vzdělaní uprchlíci v Rakousku

27. 1. 16 Martin Rozumek
Rakouský úřad práce (Arbeitsmarktservice – AMS) zveřejnil na začátku ledna tohoto roku závěry kvalitativního výzkumu vzdělání a kvalifikace uznaných uprchlíků v Rakousku s překvapivým výsledkem. Příchozí Syřané jsou v průměru častěji držiteli maturity nebo akademického titulu, než průměrný obyvatel Rakouska. Naopak Afghánci z výzkumu AMS vyšli ...
Integrace, Migrace a EU, Uprchlictví a azylEU, Rakousko, Česká republika články

Do Vánoc klid

15. 9. 15 Lucie Trlifajová
V Maďarsku začínají platit nové zákony vztahující se k takzvané uprchlické krizi. Překlápějí silně xenofobní politiku do represivní akce. Přebíráme článek Lucie Trlifajové, který původně vyšel na a2larm.cz.
Migrace a EU, Víza a hraniceEU, Rakousko, Německo, Slovensko, Česká republika, Maďarsko články

"Bigbít nebo turbofolk: představy migrantů z bývalé Jugoslávie"

23. 1. 14 Ondřej Daniel
„Řekni mi, jakou muziku posloucháš, a já ti řeknu, co jsi za člověka. A taky jaké filmy se ti líbí, jak popíšeš svou cestu z práce a kterému výkladu dějin věříš…“ Tak by šlo shrnout knihu Bigbít nebo turbofolk, která se na základě kulturně, geograficky a historicky podmíněných představ snaží rekonstruovat myšlenkový svět migrantů z bývalé Jugoslávie.
IntegraceRakousko, Česká republika publikace a výzkumy

Záznam z kulatého stolu na téma úřady práce a integrace cizinců

8. 11. 11 Marie Jelínková
Dne 20. 9. 2011 proběhl v prostorách Domu národnostních menšin kulatý stůl s názvem Možnosti spolupráce neziskového sektoru a úřadů práce v procesu integrace cizinců na trhu práce v ČR. Kulatý stůl pořádalo Sdružení pro integraci a migraci v rámci projektu Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice....
Pracovní migraceRakousko, Česká republika články

Mezinárodní komparace vybraných právních aspektů v oblasti agenturního zaměstnávání

22. 3. 10 Pavel Čižinský
Analýza se věnuje otázce, zda, popřípadě v čem by se česká právní úprava činnosti agentur práce a zejména tzv. agenturního zaměstnávání cizinců měla inspirovat zahraničními právními úpravami. Text stručně načrtává aktuální úpravu této problematiky ve smlouvách Mezinárodní organizace práce a dále pak příslušné právní předpisy v Rakousku, ve Spolkové republice Německo a na Slovensku....
Pracovní migraceRakousko články
1 | 2 | »
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect