Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
1. 6. 23
Zdroj: migraceonline.cz

Příběhy těch, co museli jít – evaluační zpráva

Příběhy těch, co museli jít – evaluační zpráva

Cílem závěrečné evaluační zprávy je shrnout proces realizace projektu s ohledem na dosahování dílčích cílů a také zhodnotit, zda se povedlo konkrétních cílů dosáhnout – tedy zda projekt splnil očekávání, byl relevantně nastaven a reagoval na potřeby všech zasažených a zapojených aktérů. Závěrečná evaluační zpráva také shrnuje, zda a proč se některých cílů nepodařilo dosáhnout, popřípadě se muselo během projektu dojít ke změnám reflektujícím potřeby prostoru, ve kterém byl projekt realizován.

Zprávu si stáhnete tady.

1. 6. 23
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲