Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
25. 12. 22
Zdroj: migraceonline.cz

Metodika vzdělávacího programu „Příběhy těch, co museli jít“

Metodika vzdělávacího programu „Příběhy těch, co museli jít“

Metodika vzdělávacího programu Příběhy těch, co museli jít je určena středoškolským pedagogům, kteří mají zájem věnovat se ve výuce tématu proměn obyvatelstva českých zemí v uplynulém století.

Vzdělávací program je koncipován jako průřezový. Páteř úvodního cyklu workshopů o migračních procesech posledních sto let na českém území tvoří časová osa s počátkem v první republice a vyústěním v současnosti. Tyto procesy žákům přibližuje prostřednictvím přesahů do politického života země, ekonomického či demografického vývoje v regionech, odrazů v dobové mediální či kulturní produkci nebo ve vzpomínání osob, které se jich bezprostředně účastnily. Program najde své využití nejen ve výuce dějepisu, ale pracuje s tématy, která se probírají na hodinách českého jazyka, zeměpisu či základů společenských věd.

Úvodní cyklus workshopů sleduje několik dílčích cílů: práce s autentickým dobovým materiálem pomáhá žákům zorientovat se v moderních dějinách Česka. Analýzou textů či fotografií se žáci učí „číst mezi řádky“, interpretovat jejich obsah, význam či intence z pohledu těch, koho zobrazují, i těch, kdo tato zobrazení vytváří a šíří. Co se u nás událo, jak a proč? Kdo byly hlavní postavy těchto dějů? Jaké byly jejich zájmy, komu tyto události přinesly prospěch a blahobyt, a kdo se naopak stal jejich obětí či se ocitl na straně poražených? V práci s pestrým a nejednoznačným materiálem žáci přivykají na skutečnost, že řada historických procesů či událostí, které různé vrstvy či skupiny obyvatel českých zemí prožívaly společně, jsou z pohledu těchto skupin často nahlíženy a vykládány naprosto opačně. Intuitivně dochází k poznání, že tyto protikladné, často zcela neslučitelné pohledy jsou dodnes zdrojem neporozumění či dokonce konfliktů. Neustálé „potýkání se“ s protichůdnými postoji či výroky má u žáků pěstovat dovednost přijímat a rozumět jim v jejich vlastní logice. Má naučit žáky akceptovat pohledy různých lidí na určitý děj či událost tak, jak jim tito lidé sami rozumí, a pracovat s každým jednotlivým porozuměním jako s jedním z celé řady dalších, neméně relevantních pohledů. Žáci se tak připravují na vstup do terénu, kde se v interakcích s různými aktéry dost pravděpodobně budou potýkat se stejným problémem.

Následná série plánovacích workshopů sleduje dva cíle. Prvním z nich je rozvinout zájem žáků do podoby promyšleného, badatelsky orientovaného projektu, jehož téma, cíle, metody, pracovní postupy či jednotlivé úkoly si žáci co možná nejvíce promyslí, formulují a rozvrhnou sami. Druhým cílem je vytvářet a posilovat u žáků specifické dovednosti nezbytné pro realizaci teamové práce: umění spolupracovat, řešit problémy a konflikty, diskutovat, férově argumentovat, naslouchat a respektovat názory druhého a zároveň nést zodpovědnost za svěřený úkol a věřit ve vlastní schopnosti.

Při testování metodiky programu vytvořili žáci spolu s pedagogy zajímavý podcast o svých projektech, poslechnout si ho můžete tady

Kompletní metodiku si stáhnete kliknutím na obrázek.

 

Níže si můžete stáhnout tři pracovní listy do hodin.

25. 12. 22
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲