Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

V Potsdamu proběhl poslední díl Česko-německého semináře pro vzdělavatele a pracovníky s mládeží

V Potsdamu proběhl poslední díl Česko-německého semináře pro vzdělavatele a pracovníky s mládeží

Přes dvacet účastníků z Česka a Německa se sešlo v Potsdamu v prostorách vzdělávacího střediska Hochdrei e.V. v rámci třetího a posledního dílu Česko-německého semináře, který se věnoval vzdělávání k demokratickému občanství.

DSC_1981_3.jpeg

Tento seminář navazoval na dvě intenzivní setkání v Drážďanech a Praze, kdy měli účastníci v průběhu celého roku 2016 unikátní možnost sdílet zkušenosti a diskutovat témata migrace a azylu ve vztahu k vzdělávání a práci s mládeží. 

Program posledního semináře se věnoval především sdílení různých metodických přístupů a vzdělávacích konceptů v oblasti interkulturního vzdělávání a výchovy k demokratickému občanství. V rámci programu měli účastnici možnost se seznámit s metodou anti-bias, navštívit welcome (přípravné) třídy pro žáky s odlišným mateřským jazykem nebo vzdělávací středisko pro mládež Kaubstrasse v Berlíně.

Projekt Ne v našich zemích? Uprchlíci, azyl a základní lidská práva ve vzdělávání a práci s mládeží se zaměřoval na společné zkoumání strategií, koncepcí a vzdělávacích nástrojů v Česku a Německu. Po absolvovaní semináře se účastníci dohodli na tom, že bilaterální spolupráce a společné aktivity mezi těmito dvěma zeměmi by měly byt i nadále rozvíjené. Společné projekty mohou mít formát výměn mládeže nebo vzdělavatelů. Velmi poptávané jsou i odborné stáže ve vzdělávacích institucích nebo NNO.

Během závěrečného workshopu byly dohodnuty i konkrétnější kroky ke spolupráci zúčastněných organizací. Účastníci také vypracovali soubor výzev a požadavků na politiky v oblasti vzdělávání mládeže v obou zemích na základě česko-německé deklarace.


Projekt je realizován  AdB – Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e.V (Německo), Multikulturním centrem Praha (Česká republika) a Brücke Most Stiftung (Německo).

erasmus_plus.png

Tento text vznikl v rámci projektu Not in our Countries? Refugees, Asylum and Fundamental Rights Education in Youth work, který je financován programem Erasmus+, ve spolupráci s Tandem Regensburg.

 

15. 9. 16
...nahoru ▲