Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

V Drážďanech začal třídílný Česko-německý seminář, věnovaný vzdělávání k demokratickému občanství v kontextu současné diskuzi o migraci

V Drážďanech začal třídílný Česko-německý seminář, věnovaný vzdělávání k demokratickému občanství v kontextu současné diskuzi o migraci

V prostorách německé nadace Brücke/Most-Stiftung se sešlo přes 20 německých a českých vzdělavatelů, aby společně reflektovali palčivá témata v oblasti evropské diskuse o migraci, uprchlících a právu na azyl.

workshop_drazdany_1.JPG
Ústředním bodem první části semináře bylo seznámení s vývojem tématu migrace ve vztahu ke vzdělávání k demokratickému občanství v Německu a Česku. K účasti na semináři byli přizvaní odborníci z obou zemí, kteří se podíleli na společné debatě a výměně zkušeností. Během čtyř-denního semináře měli účastnici možnost se ponořit do sociálně-politických kontextů obou zemí a hledat odpovědi na následující otázky:
  • Jací aktéři určují společenský diskurs na téma migrace a jaké vyjadřují názory?
  • Jaký je význam práva na azyl a jaké jsou postoje k tomuto právu v Evropě?
  • Jak s tématem migrace zachází média?
  • Příklady dobré praxe ve vzdělávání a prácí s mládeží spojené s tématy migrace, rasismus, xenofobie, interkulturní kompetence, apod.

Projekt Ne v našich zemích? Uprchlíci, azyl a základní lidská práva ve vzdělávání a práci s mládeží se zaměřuje na společné zkoumání strategií, koncepcí a vzdělávacích nástrojů v Česku a Německu. V rámci workshopu měli účastníci možnost diskutovat různé aspekty práce s mládeží, představovat aktivity svých domácích organizací a navazovat nová partnerství.

Druhý díl setkání proběhne v Praze ve školicím středisku Toulcův Dvůr ve dnech 30. června - 3. července 2016.


Projekt je realizován  AdB – Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e.V (Německo), Multikulturním centrem Praha (Česká republika) a Brücke Most Stiftung (Německo).

erasmus_plus.png

Tento text vznikl v rámci projektu Not in our Countries? Refugees, Asylum and Fundamental Rights Education in Youth work, který je financován programem Erasmus+, ve spolupráci s Tandem Regensburg.

11. 4. 16
...nahoru ▲