Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Česko-německý seminář pro vzdělavatele a pracovníky s mládeží pokračuje v Praze

Česko-německý seminář pro vzdělavatele a pracovníky s mládeží pokračuje v Praze

Na přelomu června a července se v prostorách ekologicko-výchovného střediska Toulcův Dvůr znovu sešli účastníci Česko-německého semináře, který se věnuje vzdělávání k demokratickému občanství. Program čtyřdenního workshopu navazoval na setkání v Drážďanech a tematicky se věnoval především otázkám rolí a odpovědnosti médií na utváření veřejného diskursu o migraci a azylu a tématu hatespeech.

DSC05463_CUT_2.JPG

Diskuze účastníků byly doplněné workshopy se zástupci NNO a odborníky například z organizace Nesehnutí nebo Hate Free Culture. Odborná diskuze k tématu medií byla vedena novinářem týdenníku Respekt. Během semináře měli účastníci také možnost seznámit se s činnostmi neziskových organizací META a Člověk v tísni, které představily metodické materiály spojené s tématem migrace a azylu.

Projekt Ne v našich zemích? Uprchlíci, azyl a základní lidská práva ve vzdělávání a práci s mládeží se zaměřuje na společné zkoumání strategií, koncepcí a vzdělávacích nástrojů v Česku a Německu. V rámci workshopu měli účastníci možnost představovat aktivity svých domácích organizací a navazovat nová partnerství. Diskuze o možnostech bilaterální spolupráce se stala jedním z klíčových bodů setkání a účastníkům byl dán prostor pro vytvoření společných projektů a aktivit.

Třetí díl setkání proběhne v Potsdamu 7. - 11. září 2016. 


Projekt je realizován  AdB – Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e.V (Německo), Multikulturním centrem Praha (Česká republika) a Brücke Most Stiftung (Německo).
erasmus_plus.png

Tento text vznikl v rámci projektu Not in our Countries? Refugees, Asylum and Fundamental Rights Education in Youth work, který je financován programem Erasmus+, ve spolupráci s Tandem Regensburg.

8. 7. 16
...nahoru ▲