Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
27. 5. 21
Zdroj: migraceonline.cz

Zpravodaj Evropského integračního portálu

Zpravodaj Evropského integračního portálu

27.5. 2021, vydání 146

EWSI MAPUJE KLÍČOVÉ ORGANIZACE MIGRANTŮ V EU

Nová analýza EWSI, vystavěná na desk research členů naší sítě, přináší vhled do činnosti nejaktivnějších a politicky nejvýznamnějších cizineckých organizací ve členských zemích EU. Charatkter textu je informativní: nepředkládáme Vám vyčerpávající seznam migrantských sdružení, ale spíše přehled těch nejdůležitějších – ať už co do velikosti či typu aktivit.

 

Participace migrantů je stále častěji považována za důležitý předpoklad pro tvorbu a realizaci integračních politik. Akční plán pro integraci a inkluzi v EU 2021-2027 výslovně vyzývá k posílení participace migrantů ve všech fázích integračního procesu.

Dle Eurostatu v EU pobývá 34 milionů osob narozených mimo Unii. V řadě členských zemí existují velké a tradiční diaspory. Zajištění jejich participace by se v tomto světle mohlo jevit jako banální úkol. Přesto toho o sdružování migrantů v Evropě moc nevíme. Jaké struktury v různých zemích vytváří? Zakládají vlastní organizace? Do jakých aktivit se zapojují – lokálně i na úrovni státu? Jakých úspěchů dosáhly?

 

Klíčová zjištění:

-          V severních a západních zemích EU nebo v tradičních migračních destinacích převažují multietnické migrantské struktury zaměřené na prosazování různorodých zájmů.

-          Organizace sloužící pouze jedné historicky přítomné etnické nebo náboženské skupině jsou nejčastějším typem sdružení v zemích střední a východní Evropy a pobaltských zemích. Ve stejném regionu jsou nejméně zastoupené organizace vedené uprchlíky či ženami-migrantkami.

-          Pouze čtvrtina nejaktivnějších organizací vedených migranty v zemích EU je zastoupena také na úrovni EU nebo na mezinárodní úrovni prostřednictvím členství v zastřešujících organizacích.

-          Nejčastějším předmětem činnosti organizací migrantů je advokační činnost, ale ve střední a východní Evropě a v pobaltských zemích převažují spíše kulturní a vzdělávací aktivity.

-          Organizace se věnují různým typům práce, přičemž různé skupiny migrantů se však často zaměřují na specifické problémy. Například boj proti sexuálníhmu a genderově podmíněnému násilí je prioritou skupin vedených ženami, zatímco migranti druhé generace se často zasazují o snazší přístup k občanství.

Celkově lze říci, že vnitrostátní byrokratická realita určuje, do jaké míry a jakou formou se migranti mohou organizovat a angažovat. Ovlivnit změnu politik není snadný úkol. Analýza přináší i významné příklady těch, kterým se to podařilo, případně o takovou změnu intenzivně usilují.

Plné znění analýzy včetně infografiky si v angličtině přečtete zde.

***

EWSI dále sleduje vývoj a dopady pandemie COVID-19 na cizince v EU.

Pomozte nám s šířením – sledujte EWSI na sociálních sítích.

Přeji Vám hezký den

 

Jan Dítko, Multikulturní centrum Praha

 

EWSI na sociálních sítích

FB MigraceOnline.cz  FB EWSI ČR  TWITTER EWSI ČR  #MigrantIntegrationEU

 

Titulní foto: Freepik.com

27. 5. 21
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲