Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
3. 6. 21
Zdroj: migraceonline.cz

Zpravodaj Evropského integračního portálu

Zpravodaj Evropského integračního portálu

31. 5. 2021, vydání 147

NOVINKY Z EU

V rámci Partnerství městské agendy EU byl zveřejněn akční plán pro začleňování migrantů a uprchlíků pro roky 2021–2022. Více zde.

Participace migrantů je stále častěji považována za důležitý předpoklad pro tvorbu a realizaci integračních politik. Nejnovější analýza EWSI přináší vhled do činnosti nejaktivnějších a politicky nejvýznamnějších cizineckých organizací ve členských zemích EU. Podívejte se.

 

Společným výstupem šesti projektů financovaných v rámci programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 je bílá kniha Společná migrační politika: Na cestě k integraci migrantů s využitím informačních a komunikačních technologií". Dokument je strategickým příspěvkem k utváření budoucí migrační politiky EU. K nahlédnutí zde.

Stres spojený s integrací může u migrantů prohloubit jejich stávající trauma. Evropský parlament proto na žádost Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM) zadal studii o traumatech, která zažívají uprchlice a LGBTQI+ osoby před příchodem do hostitelské země EU a po něm. K dispozici zde.

***

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

  • Zahajovací konference projektu SPRING se zaměří na výměnu znalostí o udržitelných integračních postupech. Co potřebují výzkumníci, tvůrci politik či experti z praxe? Co se osvědčilo a jak vytvářet synergie? Setkání proběhne 18. 6. 2021 prostřednictvím platformy Zoom. Zaregistrujte se.
  • Jak po pandemii upravit a vylepšit přesídlovací a integrační programy? Webinář proběhne 8. 6. 2021 a bude se věnovat problematice dostupnosti programů a jejich přesného zacílení, řešení digitální gramotnosti či využívání podpory mentorů a dobrovolníků. Více zde.
  • V pořadí již 13. Letní škola migračních studií IOM proběhne od 23. do 27. srpna 2021 v Praze. Více k programu a registraci zde

 

NOVINKY

 

Řecko: Výrazné škrty ve financování podpory uprchlíků

 

V období 2020–2027 dostane Řecko výrazně méně evropských peněz na realizaci programů na podporu migrantů a uprchlíků, neboť jejich počet v současnosti klesá. Podrobné info včetně statistik zde.

E-learningové kurzy o podnikání migrantů a uprchlíků

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) a Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNCHR) budou v průběhu roku 2021 pořádat bezplatné e-learningové kurzy o podnikání migrantů a uprchlíků. Cílem šestitýdenního kurzu je posílit kompetence tvůrců politik a odborníků z praxe v podpoře integrace a seznámit je s přínosy takového podnikání. Další informace včetně registrace a konceptu kurzu jsou k dispozici zde.

Slovensko: Dopad omezení COVID-19 na migranty

Slovensko, stejně jako řada dalších zemí, zažívá v poslední době rychlý nárůst počtu migrantů. V uplynulém roce se zde sice díky opatřením podařilo omezit šíření nemoci COVID-19, to se ale negativně projevilo na ekonomice, míře zaměstnanosti i situaci migrantů, na které pandemie dopadla obzvlášť těžce. Dočasné zastavení mezinárodního cestování, izolace, zákaz vycházení, nedostatek srozumitelných informací v jazycích migrantů a omezená podpora cizineckých komunit – to vše přispělo k prohloubení zranitelnosti migrantů na Slovensku. Jak se opatření promítla do různých oblastí jejich života, se dočtete v souhrnném článku.

Česká republika: Vietnamsko-česká blogerka nominován na cenu Magnesia Litera

Blog Asijatka mladé blogerky Do Thu Trang byl již potřetí nominován na prestižní cenu blog roku Magnesia Litera. Držíme palce!

 

***

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ

Česká republika: Otevřená výzva k předkládání žádostí o grant na financování projektů se zaměřením na současné umění

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Arts Council Norway a Icelandic Centre for Research vyhlásilo 21. 5. 2021 již druhou otevřenou výzvu na podporu současného umění. Podpořeny budou inovativní projekty, které se nebojí reagovat na aktuální společenské výzvy / vychází z regionálních potřeb / otevírají mezikulturní dialog. Deadline je 31. 8. 2021, alokace 79 500 000 Kč. Více informací zde.

***

DOKUMENTY 

Umbrella Inform – Dopad COVID-19 v oblasti migrace v zemích EU a OECD

Evropská migrační síť (EMN) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnily novou souhrnnou zprávu o dopadu COVID-19 v oblasti migrace. Své příspěvky poskytly také Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) a Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (FRONTEX). Dokument přináší aktuální informace o změnách v hraničních kontrolách, poskytování zdravotní péče migrantům v souvislosti s COVID-19, posunech na trhu práce, mezinárodní ochraně či návratové problematice. K dispozici zde.

Průvodce – Děti a globální kompakty o uprchlících a migraci: jak porozumět obsahu paktů a jak s nimi pracovat

Průvodce analyzuje Globální kompakt o bezpečné, řízené a legální migraci a Globální kompakt o uprchlících a konkretizuje předkládaná opatření v oblasti ochrany dětí. Účelem příručky je přiblížit (ne)vládním organizacím a jednotlivcům, kteří se zabývají ochranou dětí v migraci, využití kompaktů v rámci své každodenní práce. Více zde.

Cizinci ze třetích zemí a trh práce v silniční dopravě v České republice

Výzkumná zpráva se zaměřuje na odvětví silniční dopravy v České republice a na roli cizinců ze třetích zemí a personálních agentur v tomto odvětví. Výzkum zjistil, že řidiči ze třetích zemí se mohou v České republice setkat s různými formami jednání zaměstnavatelů, které není v souladu s předpisy: třeba nucení k manipulaci s tachografem za účelem zkrácení doby odpočinku či vyplácení nedostatečných nebo částečných náhrad. Pokud jde o pracovní podmínky, bylo zjištěno, že řidičům též často není poskytováno odpovídající ubytování a technický stav vozidel bývá problematický. Výzkumná zpráva zde.

***

Celý květnový newsletter EWSI najdete zde.

EWSI dále sleduje vývoj a dopady pandemie COVID-19 na cizince v EU.

Pomozte nám s šířením – sledujte EWSI na sociálních sítích.

Přeji Vám hezký den.

Jan Dítko, Multikulturní centrum Praha

 

EWSI na sociálních sítích

FB MigraceOnline.cz  FB EWSI ČR  TWITTER EWSI ČR  #MigrantIntegrationEU

 

Zdroj titulní fotky: freepik.com

Jan Dítko

Jan Dítko pracuje v MKC od roku 2012. Zabývá se zde problematikou integrace cizinců, designováním vzdělávacích programů v oblasti interkulturního vzdělávání a lektoringem.

3. 6. 21
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲