Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
28. 1. 21
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU

Zpravodaj Evropského integračního portálu

Zpravodaj Evropského integračního portálu

28. ledna 2021, vydání 142

NOVINKY Z EU

Dopady pandemie COVID-19 na integraci cizinců

EWSI dál mapuje dění kolem pandemie COVID-19 a jejích dopadů na cizinecké komunity v Evropě – sledujeme nová opatření, dění v terénu i možnosti financování. Poslední novinky najdete zde.

***

VÝBĚR Z AKTUÁLNÍHO VYDÁNÍ

V Portugalsku proběhla regularizace pobytu stovek tisíc imigrantů

Portugalské úřady v roce 2020 provizorně regularizovali pobyt vice než 365 000 cizinců na svém území. Reguralizace byla uskutečněna na základě dvou nařízení vydaných v souvislosti s propuknutím pandemie COVID-19. Na základě prvního výnosu z loňského března byl umožněn dočasný pobyt v zemi 260 000 migrantům, Dalších 116 700 osob se dotkl obdobný výnos z listopadu. Regularizace imigrantům poskytuje přístup k veřejným službám, zdravotnictví či sociální podpoře, umožňuje zřídit si bankovní účet a uzavírat nájemní či pracovní smlouvy. Více informací zde.

Dánská vláda spustila akční plán pro integraci

Integračními strategiemi disponuje řada zemí Evropy, avšak aktualizovaná dánská koncepce obsahuje několik pozoruhodných momentů. Dánské ministerstvo imigrace a integrace kupříkladu zavádí novou (silně stigmatizující a kritizovanou) statistickou kategorii zahrnující migranty z (převážně muslimských) zemí Středního Východu a severní Afriky (MENA). Strategie samotná se soustředí na 3 hlavní cíle:

-          Poskytovat uprchlíkům zaměstnání či rekvalifikace (včetně výuky dánštiny) zdarma v rozsahu 37 hodin týdně.

-          Bojovat proti rozšiřování ghett (posilovat policejní práci, bránit koncentraci žáků s menšinovým původem na školách, pěstovat spolupráci se sportovními kluby, vyvažovat etnické složení rezidenčních čtvrtí).

-          Zmenšovat negativní sociální kontrolu (např. omezování práv žen v prostředí etnických menšin – nucené sňatky, bránění rozvodům) a bránit šíření nedemokratických hodnot (omezování některých donorů).

ČR - Povinné adaptační a integrační kurzy pro cizince

Od ledna platí v ČR jsou u nás pro cizince ze třetích zemí absolvovat povinný adaptační a integrační kurz. Praktické informace o kurzu včetně důležitých odkazů jsou zde.  

***

INSPIRATIVNÍ DOBRÁ PRAXE

Humans in the Loop

Humans in the Loop (HITL) je bulharský sociální IT podnik. Předmětem podnikání je digitální anotace snímků pro různé startupy v oblasti umělé inteligence a počítačového vidění. Podnik učí uprchlíky a obyvatele válečných zón dělat digitální anotace a zároveň funguje jako online platforma, kde tyto dovednosti následně prakticky uplatní.

HITL vychází z předpokladu, že získat práci na dálku je pro lidi s nízkou kvalifikací komplikované samo o sobě – pokud tedy takoví lidé získají přístup k jednoduchým online zakázkám, naučí se základy, zorientují se a časem se dostanou k další práci.

HITL doposud poskytl online práci vice než 400 lidem z Bulharska, Turecka, Sýrie a Iráku a další stovku proškolil. V prosinci loňského roku podnik získal národní cenu bulharského ministerstva práce za nejlepší sociální inovaci v oblasti zaměstnanosti. Více zde.

Newbees

Holandská organizace Newbees funguje jako seznamovací agentura párující azylanty a nově příchozí s místními podniky. Azylanti získávají příležitost získat praxi na tréninkové, časově omezené pozici v místním podniku či organizaci. Praxe je podporována poradenstvím a doplněna workshopy socioklulturní orientace. Po skončení účastníci získají absolventský certifikát. Evaluace programu ukázují, že účastníci mají kromě pocitu užitečnosti rovněž zhruba dvojnásobně vyšší šanci najít si placené zaměstnání. Více o programu zde.

***

DOKUMENTY

COVID-19 a klíčoví pracovníci: role migrantů ve městech a regionech

Text z pera ekonomů OECD hodnotí dopad migrantů na zaměstnání považovaná za “klíčové profese” ve 31 zemích Evropy. Existující data i přes značné regionální odlišnosti ukazují, že migranti hrají důležitou roli zejména v nízkokvalifikovaných klíčových profesích (jako úklidoví pracovníci či skladníci), dále především ve městech (hlavně na středně kvalifikovaných postech jako pečovatelé či pracovníci v dopravě). Významné zastoupení mají magranti též na vysoce kvalifikovaných postech ve zdravotnictví řady zemí (jako lékaři či zdravotní sestry). Podrobněji zde.

Graf ukazuje podíl migrantů (z EU/non-EU) zemí mezi klíčovými pracovníky dle míry urbanizace (OECD, European Labour Force Survey, 2020).

Dokumenty Světové zdravotnické organizace (WHO) o dopadech pandemie COVID-19 na zdraví migrantů

Studie ApartTogether hodnotí dopady pandemie na uprchlíky a migranty. Dochází k závěru, že pandemie vede ke snížení dostupnosti zdravotní péče, posiluje obavy z deportace, zvyšuje konzumaci alkoholu a drog a negativně ovlivňuje duševní rozpoložení (prohlubuje obavy, deprese a pocit osamění).

WHO rovněž vydala publikaci shrnující technické pokyny pro sběr dat, poznatků a dobré praxe v problematice zdravotního stavu migrantů. Text definuje klíčové principy, prioritní opatření a výzvy, zpřehledňuje mezinárodní závazky a poskytuje praktická doporučení pr sběr a pořádání dat o zdravotním stavu migrantů. K dispozici je též informativní video.  

***

Celý aktuální newsletter najdete zde.

Pomozte nám s šířením – sledujte EWSI na sociálních sítích.

Přeji Vám hezký den.

Jan Dítko, Multikulturní centrum Praha

EWSI na sociálních sítích

FB MigraceOnline.cz  FB EWSI ČR  TWITTER EWSI ČR  #MigrantIntegrationEU

Jan Dítko

Jan Dítko pracuje v MKC od roku 2012. Zabývá se zde problematikou integrace cizinců, designováním vzdělávacích programů v oblasti interkulturního vzdělávání a lektoringem.

28. 1. 21
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU
...nahoru ▲